Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Register adries

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:                                                               Informačný systém Registra adries
Kód ITMS:                                                                     21110120010

Termín realizácie projektu:                                                12/2011 – 07/2015
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP:                            10.03.2010
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP:       28.10.2011
Výška NFP:                                                                     8 298 480,00 €
Dátum podpisu dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP:       31.05.2012
Výška NFP podľa Dodatku číslo 2:                                       7 695 247,20 €
Dátum podpisu dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP:       13.11.2013
Výška NFP podľa Dodatku číslo 3:                                       7 695 247,20 €
Dátum podpisu Dodatku č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP :      26.2.2014
Dátum podpisu Dodatku č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP:       29.7. 2014

Dodávateľ:                                                                     Ness Slovensko, a.s.
Realizačné náklady:                                                           7 695 247,20 €
Dátum podpisu zmluvy o dielo:                                           25.10.2011
Dátum podpisu Dodatku č.1 k zmluve o dielo:                      14.3.2012
Dátum podpisu Dodatku č.2 k zmluve o dielo:                      11.9.2013
Dátum podpisu Dodatku č.3 k zmluve o dielo:                      31.1.2014
Dátum podpisu Dodatku č.4 k zmluve o dielo:                      23.6.2014
Dátum podpisu Dodatku č.5 k zmluve o dielo:                      10.12.2014

 Vyberte si súbor informácií o projekte:

Workshopy k IS Registra adries, budovaného v rámci OPIS na MV SR - Nitra, 25. apríla, Banská Bystrica, 15. mája 2013