Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Ciele projektu

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 
Ciele projektu:

• nástroj na uľahčenie práce ústredným a ostatným orgánom štátnej správy, orgánom miestnej štátnej správy, orgánom samosprávy obcí a samosprávnych krajov, záchranárom (Integrovaný záchranný systém a krízové riadenie) a poštám, ako aj podnikateľskej sfére a obyvateľom pri jednoznačnom identifikovaní stavebných objektov,

• systém umožní vytvoriť elektronickú formu identifikácie objektov v teréne a tým vytvorí podmienky na prepojenie existujúcich registrov, v ktorých sú požadované informácie o adresách,

• súčasťou centrálneho registra adries bude aj evidencia lokalizácie adresných bodov. Táto lokalizácia je nevyhnutná pre zabezpečenie činnosti integrovaného záchranného systému,

• zabezpečenie aktualizácie resp. zabezpečenie vzájomnej kontroly údajov s ostatnými základnými registrami verejnej správy umožní zaviesť do praxe základný princíp informatizácie verejnej správy.

Vyberte si súbor informácií o projekte: