Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. máj 2024, utorok
 

Aktuálne informácie k projektom Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

Ministerstvo vnútra SR realizuje celkovo 13 OPIS projektov. Referenčné registre dodávané MV SR v rámci projektov OPIS predstavujú jeden z kľúčových a základných pilierov potrebných pre kvalitné fungovanie eGovernment služieb. Celkový rozpočet projektov OPIS vyčlenených pre MV SR je 156,48 miliónov EUR, pričom čerpanie dosiahlo v roku 2011 celkovo 27,3% z plánovaného rozpočtu. 
MV SR prevádzkuje na základe pokynu SORO OPIS projektovú kanceláriu s cieľom riadiť OPIS projekty a úspešne zaviesť princípy riadenia projektov v súlade s metodikou PRINCE2. Všetci projektoví manažéri zodpovední za riadenie projektov OPIS v rámci MVSR sú certifikovaní špecialisti v súlade metodikou PRINCE2.

V súčasnosti pracujeme na týchto projektoch OPIS:

 1. Informačný systém Registra fyzických osôb (IS RFO)
 2. Elektronická identifikačná karta (eID)
 3. Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla (ES OoEV)
 4. Elektronické služby centrálnej ohlasovne (ES CO)
 5. Informačný systém Registra adries (IS RA)
 6. Elektronické služby národnej evidencie vozidiel (ES NEV)
 7. Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2 (ES NEV2)
 8. Centrálny informačný systém matrík (CISMA)
 9. Informačný systém identifikátora fyzických osôb (IS IFO)
 10. Elektronický archív MV SR (EA)
 11. Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru (ES ISPZ)
 12. Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru (RES ISPZ)
 13. Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku (ES VPBOM)