Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2015-2:

Uzavretie 1. až 11. hodnotiaceho kola

Uzavretie 12. až 20. hodnotiaceho kola

Uzavretie 21. až 22. hodnotiaceho kola


 Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24:

Uzavretie 1. až 6. hodnotiaceho kola

Uzavretie 7. hodnotiace kola

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola

Uzavretie 10. hodnotiaceho kola

Uzavretie 11. hodnotiaceho kola

Uzavretie 13. hodnotiaceho kola

Uzavretie 14. hodnotiaceho kola

Uzavretie 15. hodnotiaceho kola


 Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27:

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola

Uzavretie 11. hodnotiaceho kola


Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31:

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola

Uzavretie 10. hodnotiaceho kola

Uzavretie 11. hodnotiaceho kola

Uzavretie 12. hodnotiaceho kola

Uzavretie 13. hodnotiaceho kola

Uzavretie 14. hodnotiaceho kola

Uzavretie 16. hodnotiaceho kola

Uzavretie 20. hodnotiaceho kola

Uzavretie 21. hodnotiaceho kola

Uzavretie 22. hodnotiaceho kola

Uzavretie 23. hodnotiaceho kola

Uzavretie 24. hodnotiaceho kola

Uzavretie 25. hodnotiaceho kola

Uzavretie 28. hodnotiaceho kola

Uzavretie 30. hodnotiaceho kola

Uzavretie 39. hodnotiaceho kola

Uzavretie 55. hodnotiaceho kola

Uzavretie 56. hodnotiaceho kola


Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2021-66

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola


Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2021-70

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola

Uzavretie 18. hodnotiaceho kola

Uzavretie 16. hodnotiaceho kola