Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Informačný systém registra fyzických osôb

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:                   Informačný systém registra fyzických osôb
Kód ITMS :                          21110120005
Termín realizácie projektu:    03/2010 - 10/2015
Výška NFP:                          17 384 093,24 €

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP:                              02.10.2009
Dátum podpisu dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP:         10.06.2010
Dátum podpisu dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP:         27.06.2011
Dátum podpisu dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP:         30.10.2012
Dátum podpisu dodatku č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP:         24.04.2013
Dátum podpisu dodatku č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP:         19.02.2014
Dátum podpisu dodatku č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP:         29.07.2014

Dodávateľ:                                                    Ditec, a.s.
Realizačné náklady:                                       19 315 659,16 €
Dátum podpisu zmluvy o dielo:                        26.02.2010
Dátum podpisu dodatku č. 1 k zmluve o dielo:   17.05.2011
Dátum podpisu dodatku č. 2 k zmluve o dielo:   21.03.2012
Dátum podpisu dodatku č. 3 k zmluve o dielo:   13.09.2012
Dátum podpisu dodatku č. 4 k zmluve o dielo:   28.03.2013
Dátum podpisu dodatku č. 5 k zmluve o dielo:   30.10.2013
Dátum podpisu dodatku č. 6 k zmluve o dielo:   18.12.2013
Dátum podpisu dodatku č. 7 k zmluve o dielo:   26.06.2014

Vyberte si súbor informácií o projekte: