Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 Názov projektu: Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2
Kód ITMS :  21110120043

Termín realizácie projektu:                                                       01/2012 – 12/2015
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP:                                   26. 11. 2013
Výška NFP:                                                                             18 575 397,63 €
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP:             31. 03. 2014
Dátum podpisu Dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP:             27. 06. 2014
Dátum podpisu Dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP:             19. 12. 2014
Dátum podpisu Dodatku č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP:             28. 04. 2015
Dátum podpisu Dodatku č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP:             29. 09. 2015
Dátum podpisu Dodatku č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP:             30. 10. 2015
Dátum podpisu Dodatku č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP:             30. 11. 2015

Základná charakteristika projektu:

Realizácia projektu je aktívnym krokom v napĺňaní strategických cieľov elektronizácie verejnej správy na Slovensku. Elektronizácia služieb národnej evidencie vozidiel prinesie zásadné prínosy v úspore času a nákladov na strane občana aj poskytovateľa verejných služieb, zefektívni procesy evidenčných úkonov a riadenie mobilných jednotiek MV SR, dôsledkom čoho bude aj zvýšenie bezpečnosti občana. Projekt vystihuje súčasné najmodernejšie trendy. Implementácia tohto projektu môže výrazne zlepšiť pozíciu SR v stupni rozvoja eGovernment služieb v porovnaní s ostatnými krajinami.
Centralizácia procesov a služieb zabezpečí stabilnú prevádzku služieb, možnosť plánovaného rozvoja, ako i pružné prispôsobovanie elektronických služieb potrebám občana a Policajného zboru. V relatívne krátkom časovom horizonte rieši závažné problémy a zvyšuje transparentnosť výkonu verejnej moci pre občana. Z ekonomickej analýzy vyplýva, že navrhované riešenie bude znamenať skutočný prínos pre občanov SR. 

Ciele projektu:
  • Rozšírenie projektu Elektronické služby národnej evidencie vozidiel vybudovaním optimalizovanej databázy údajov z evidencie vozidiel, ktorá umožní poskytovanie nových e-služieb pre občanov i podnikateľské subjekty.
  • Rozšírenie a vybavenie ďalších 440 vozidiel technikou v pôvodnom projekte NEV, čím sa docieli zvýšenie efektívnosti poskytovaných služieb a kontroly.
  • Rozšírenie funkcionalít mobilného klienta vo vozidlách zameraných predovšetkým na požiadavky praxe pracovníkov MV SR smerujúcich k zefektívneniu procesu kontroly /lustrácia v ďalších evidenčných systémoch a registroch MV SR, rozšírenie rozsahu lustrovaných dát/.

Kontakty: