Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Elektronické služby centrálnej ohlasovne

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:                                                     Elektronické služby centrálnej ohlasovne
Kód ITMS : 21110120016

Termín realizácie projektu:                                      04/2011 – 07/2015
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP:                  10.06.2010
Výška NFP:                                                           14 099 999,39 €
Dátum podpisu Dodatku číslo 1 o poskytnutí NFP:      22.06.2011
Dátum podpisu Dodatku číslo 2 o poskytnutí NFP:      12.04.2013
Dátum podpisu Dodatku číslo 3 o poskytnutí NFP:      26.02.2014
Výška NFP podľa Dodatku číslo 1:                             8 840 158 €

Dodávateľ:                                                           Gratex International, a.s.
Realizačné náklady:                                                 8 840 158 €
Dátum podpisu zmluvy o dielo:                                 21.03.2011

Dátum podpisu Dodatku číslo 1 k zmluve o dielo:       20.05.2011´
Dátum podpisu Dodatku číslo 2 k zmluve o dielo:       29.12.2011
Dátum podpisu Dodatku číslo 3 k zmluve o dielo:       28.03.2013
Dátum podpisu Dodatku číslo 4 k zmluve o dielo:       11.12.2013
Dátum podpisu Dodatku číslo 5 k zmluve o dielo:       30.01.2014

Vyberte si súbor informácií o projekte: