Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Aktívne protipovodňové opatrenia

loga

Rozhodnutím zo dňa 23. marca 2015 Európska komisia schválila finančný príspevok z Kohézneho fondu pre projekt s názvom „Aktívne protipovodňové opatrenia“ z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Projekt je súčasťou Operačného programu Životné prostredie v rámci prioritnej osi 2 Ochrana pred povodňami a jeho celkový rozpočet predstavuje sumu 159 719 101 Eur.

Hlavnou ambíciou projektu je zvýšiť pripravenosť krajiny na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom zefektívnenia práce záchranných zložiek a zlepšenia ich technického vybavenia. Kedže celková výška škôd spôsobených povodňami za posledných desať rokov presiahla sumu 707 miliónov eur ministerstvo vnútra prostredníctvom projektu Aktívne protipovodňové opatrenia podporí účinnú ochranu života a zdravia občanov, ich majetku, ochranu sociálnej a ekonomickej infraštruktúry, ako aj ochranu životného prostredia v čase záplav. Projekt zároveň prispeje k zvýšenej ochrane členov zasahujúcich jednotiek a k efektívnejšiemu a rýchlejšiemu výkonu záchranných prác počas povodne ako aj po povodni.

Jednotlivé aktivity a ich rozmiestnenie boli navrhnuté na základe podrobnej analýzy povodňových rizík a zásahov v Slovenskej republike za posledné roky, na základe národných analýz vzťahujúcich sa k hodnoteniu povodňového rizika a tiež hĺbkovej komparačnej analýze dostupného a potrebného technického zásahového vybavenia profesionálnych zásahových jednotiek, ako sú Hasičský a záchranný zbor Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Dobrovoľný hasičský zbor a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

S cieľom zmierniť negatívne dôsledky povodní na celom území Slovenska projekt podporí záchranné zložky na štyroch horizontálnych úrovniach:
-      miestna úroveň
-      regionálna úroveň
-      národná úroveň
-      európska úroveň

Pomoc vo forme špeciálnej protipovodňovej techniky bude distribuovaná do Hasičského a záchranného zboru, Slovenského vodohospodárskeho podniku a do 771 obcí. Na lokálnej úrovni balíky prvej pomoci pri povodniach posilnia technickú vybavenosť Dobrovoľných hasičských zborov, ktorým uľahčia zvládanie mimoriadnych udalostí.

Súčasťou projektu je aj výcvik a zaškolenie zásahových kapacít pre manipuláciu a používanie daného vybavenia, pričom vzdelávanie bude realizované v regiónoch podľa  príslušných obcí.