Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Elektronické služby národnej evidencie vozidiel

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Názov projektu:                                                               Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
Kód ITMS :                                                                      21110120015

Termín realizácie projektu:                                                01/2012 – 12/2015
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP:                            10.06.2010
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP:       28.12.2011
Dátum podpisu Dodatku č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP:       10.09.2012
Dátum podpisu Dodatku č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP:       11.02.2013
Dátum podpisu Dodatku č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP:       04.12.2013
Dátum podpisu Dodatku č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP:       20.12.2013
Dátum podpisu Dodatku č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP:       25.06.2014
Dátum podpisu Dodatku č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP:       19.12.2014
Dátum podpisu Dodatku č. 8 k zmluve o poskytnutí NFP:       28.05.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 9 k zmluve o poskytnutí NFP:       30.11.2015

Výška NFP:                                                                      30 440 000,00 €

Dodávateľ:                                                                      Soitron a.s., Ditec a.s.
Realizačné náklady:                                                           40 512 762, 64 €
Dátum podpisu zmluvy o dielo:                                           25.10.2011
Dátum podpisu Dodatku č. 1 zmluvy o dielo:                        10.12.2012
Dátum podpisu Dodatku č. 2 zmluvy o dielo:                        19.11.2013
Dátum podpisu Dodatku č. 3 zmluvy o dielo:                        17.12.2013
Dátum podpisu Dodatku č. 4 zmluvy o dielo:                        19.06.2014
Dátum podpisu Dodatku č. 5 zmluvy o dielo:                        18.12.2014
Dátum podpisu Dodatku č. 6 zmluvy o dielo:                        28.04.2015
Dátum podpisu Dodatku č. 7 zmluvy o dielo:                        25.09.2015

Vyberte si súbor informácií o projekte: