Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Ciele projektu

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 


Ciele projektu:

Elektronizácia služieb pre evidenciu vozidiel

• Zabezpečiť vykonanie evidenčných úkonov a podávanie žiadostí prostredníctvom internetu,
• Integrovať poskytované služby evidencie vozidiel do prostredia eGovernmentu s využitím spoločných modulov ÚPVS,
• Zaistiť aktualizáciu evidenčných informácií o vozidle priamo na mieste vzniku údajov,

Zefektívnenie poskytovania služieb pre evidenciu vozidiel

• Vybudovať vyvolávací systém pre efektívny proces vybavovania stránok na okresných dopravných inšpektorátoch (aj s rezerváciou času cez internet),
• Optimalizovať procesy a zredukovať nutnosť návštev okresných dopravných inšpektorátov,
• Vybudovať systém pre kontrolu a monitorovanie efektivity a výkonnosti poskytovaných evidenčných služieb,
• Zaviesť systém automatickej detekcie TEČ a vybavovania priestupkov na úseku vozidiel on-line alebo zo získaných záznamov z kamier vo vozidlách a iných záznamov,
• Zabezpečiť a vybaviť mobilné hliadky technikou, umožňujúcou čítať údaje z elektronického osvedčenia o evidencii vozidla,
• Zabezpečiť kontrolu efektivity mobilných jednotiek vybudovaním systému polohovacích zariadení umožňujúceho získavať operatívne informácie o hliadke,
• Zabezpečiť možnosť vzdialenej kontroly mobilných jednotiek a riadenia ich činnosti,

Vybudovanie jednotného, centrálneho a integrovaného informačného systému pre evidenciu všetkých vozidiel v SR – národnej evidencie vozidiel

• Vybudovať centrálny register, ktorý bude obsahovať konsolidované údaje o všetkých dopravných prostriedkoch,
• Rozšíriť súčasnú evidenciu vozidiel o vozidlá bez evidenčného čísla (vrátane vozidiel primárne neurčených na prepravu),
• Harmonizovať a synchronizovať evidencie, ktoré spravuje Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii,
• Zabezpečiť vzájomné elektronické prepojenia medzi systémom evidencie a Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.

  

Vyberte si súbor informácií o projekte: