Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. november 2020, utorok
 

Kontakty

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Projektový manažér

Ing. Peter Špiner, PhD., Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Banská Bystrica

Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra

Mgr. Alena Koišová
Telefón 02/5094 4534

Vyberte si súbor informácií o projekte: