Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Elektronická identifikačná karta

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

 

Názov projektu:                                         Elektronická identifikačná karta
Kód ITMS :                                               21110120013
Termín realizácie projektu:                          6/2010 – 12/2015
Výška NFP:                                               46 412 872,87 €

Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP:      08.03.2010

Dodávateľ:                                               Hewlett Packard Slovakia s.r.o.
Realizačné náklady:                                    40 348 305,97€
Dátum podpisu zmluvy o dielo:                    04.06.2010

  

Vyberte si súbor informácií o projekte: