Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Základná charakteristika projektu

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Základná charakteristika projektu eID karta:

• zabezpečí identifikáciu voči verejnej správe tak v osobnom ako aj v elektronickom styku,
• umožní elektronický styk s orgánmi verejnej správy,
• bude slúžiť ako fyzický prostriedok (preukaz) v neelektronickom styku pre občanov Slovenskej republiky ako aj pre cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky, čo bude viesť k urýchleniu doterajšieho procesu a k vyššej spokojnosti občanov,
• zavedením eID karty bude možná identifikácia občana (spolu s identifikátorom uloženým na eID karte) vo všetkých ISVS a komunikácia medzi týmito informačnými systémami. Tým sa zabezpečí vzájomná výmena údajov, čo prinesie prínos k zjednodušeniu vybavovania každej agendy a životných situácií občanov;
• zavedením eID karty bude umožnený prístup používateľov k elektronickým formulárom eGovernment služieb,
• eID karta sa bude môcť využívať aj na uloženie certifikátu pre zaručený elektronický podpis,
• prinesie pre občanov zvýšenie možnosti zúčastniť sa na spravovaní verejných vecí prostredníctvom elektronických služieb.

 

Vyberte si súbor informácií o projekte: