Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Publicitné aktivity

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

  Všetky reprezentačné materiály budú k dispozícii aj na tejto webovej stránke. Reprezentačné materiály budú informovať o projekte a jeho prínosoch pre verejnosť:

 • Reklamná tabuľa
  Reklamná tabuľa bola vyrobená po podpise Zmluvy o dielo a vzápätí bola umiestnená pred budovou Ministerstva vnútra na Pribinovej ulici č. 2 v Bratislave.
 • Trvalá vysvetľujúca tabuľa
  Trvalá vysvetľujúca tabuľa bude po ukončení projektu umiestnená v budove Ministerstva vnútra na Pribinovej ulici č. 2 v Bratislave.
 • Informačné akcie
  O pripravovaných informačných aktivitách Vás budeme informovať na tejto webovej stránke. Prvý workshop plánujeme pripraviť ku koncu prvého roku projektu, druhý ku koncu projektu. Presné termíny budú uverejnené na tejto stránke.
 • Označenie komunikačno - technologickej infraštruktúry nálepkami
  Povinnosťou podľa Manuálu pre informovanosť a publicitu je viditeľne označiť hardvérové a softvérové vybavenia, ktoré je zaobstarané v rámci projektu. Na viditeľné označenie v tomto prípade boli použité nálepky vyrobené na tento účel.
 • Informačná brožúra
  Informačná brožúra bude vydaná ku koncu projektu a informuje o dôležitých míľnikoch pri samotnej realizácii projektu a o prínosoch projektu.

  

Vyberte si súbor informácií o projekte: