Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. apríl 2020, streda
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Upozornenie na plánované uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 dňa 11. mája 2020
08. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27, zameranej na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí,...

Usmernenie č. 3 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. (ďalej len „Usmernenie č.3“)
03. 04. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 3.4.2020 Usmernenie č. 3 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie...

Oznámenie pre žiadateľov ohľadne podateľne SO – MV SR
27. 03. 2020

V súvislosti s prijatými opatreniami za účelom zamedzenia šírenia akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP (ďalej len „SO - MV SR“) oznamuje, že podateľňa SO – MV SR na ulici Panenská 21...

Oznámenie o zmene termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na prestupné bývanie
26. 03. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínu 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s...

Dôležitý oznam - KONTAKTY A STRÁNKOVÉ HODINY
16. 03. 2020

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 platí prísny zákaz návštev a osobných konzultácií na Sekcii európskych programov. Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že od 16. marca 2020 až do odvolania bude zatvorená podateľňa poskytovateľa na...

Oznam o zmene lehoty SO na vydávanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 24. Výzvy
05. 03. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len "SO"), oznamuje, že v rámci XIV. hodnotiaceho kola 24. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") s kódom...

Oznam o zmene výzvy zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
25. 02. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranej na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry z dôvodu navýšenej výšky...

Zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov pre žiadateľov k výzve zameranej výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK
20. 02. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, oznamuje účastníkom zverejnenie prezentácií z Informačných seminárov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných ...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »