Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Na integrácii a starostlivosti o utečencov sa naďalej podieľa aj Slovenská humanitná rada
10. 04. 2024

Ministerstvo vnútra ako riadiaci orgán pre program Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) uzavrelo so Slovenskou humanitnou radou tri zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku na zabezpečenie starostlivosti pre žiadateľov o azyl a pomoci pri integrácii osôb s udelenou...

Výzva: Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie katastrof
04. 04. 2024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre Program Slovensko vyhlásilo dňa 4. apríla 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Posilnenie a modernizácia intervenčných kapacít a infraštruktúry na zvládanie...

Výzva: Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania
26. 03. 2024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre Program Slovensko vyhlásilo dňa 26. marca 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyrozumievania s...

Výzva: Identifikácia vývoja rizík, určenie spôsobov prevencie, zavádzanie postupov a opatrení na pripravenosť a reakciu na katastrofy spôsobené zmenou klímy
26. 03. 2024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre Program Slovensko vyhlásilo dňa 26. marca 2024 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na Identifikáciu vývoja rizík, určenie spôsobov prevencie, zavádzanie postupov a...

POZOR zmena Sprostredkovateľského orgánu pre prioritné osi č. 5 a 6 OP ĽZ
11. 12. 2023

S účinnosťou od 01.01.2024 v súlade s Uznesením vlády SR č. 177 zo 14.04.2023 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 229 zo 14.05.2014 k návrhu Operačného programu Ľudské zdroje, je novým Sprostredkovateľským orgánom pre prioritné osi č. 5 a 6 OP ĽZ Úrad vlády SR. Nová...

Sprostredkovateľský orgán OP ĽZ predlžuje termín predkladania žiadostí o platbu formou zálohovej platby v rámci PO 6 na 30.11.2023.
27. 10. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Informáciu o predĺžení termínu predkladania žiadostí o platbu formou zálohovej platby v rámci...

Zverejnenie aktualizácie Usmernenia SO č. 11, verzia 6.0
04. 10. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil aktualizáciu Usmernenia SO č. 11, verzia 6.0 k poskytnutiu dodatočného príspevku, ktorá nadobúda účinnosť dňa...

Informácie o predĺžení termínu predkladania žiadostí o platbu formou predfinancovania
26. 09. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Informáciu o predĺžení termínu predkladania žiadostí o platbu formou  predfinancovania v rámci...