Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. jún 2023, štvrtok
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Oznam o zverejnení informácie SO OP ĽZ k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej stavebné práce
22. 05. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku zverejnenie informrácie k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej priebeh stavebných prác ...

Inštitút ochrany svedka bude upravovať nový zákon
14. 04. 2023

Vláda SR v piatok 14. apríla 2023 dnes schválila návrh nového zákona o ochrane svedka. Cieľom je skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny a schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci. Návrh nahradí terajší zákon z roku 1998. Inštitút...

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 2.0
29. 03. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Príručku pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 2.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 30. marca 2023....

Oznámenie o zverejnení Usmernenia SO č. 7, verzia 5 ku predkladaniu Záverečných MS v rámci PO 6 OP ĽZ
16. 01. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Usmernenia SO č. 7, veria 5.0 - Predkladanie monitorovacej správy typu záverečná v rámci výziev prioritnej osi 6 OPĽZ (ďalej len...

Slovensko dostalo ďalší finančný obnos v súvislosti s prílevom odídencov z Ukrajiny
23. 12. 2022

Európska komisia na základe štatistických údajov prerozdelila v dvoch kolách finančné prostriedky z núdzovej pomoci medzi členské štáty, ktoré boli najviac postihnuté hromadným prílevom vysídlených osôb z Ukrajiny. Prvý obnos sme dostali v septembri minulého roku vo výške 15,8 milióna...

Oznam k Usmerneniu SO č. 11 k poskytnutiu dodatočného príspevku OP ĽZ
29. 11. 2022

Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre PO5 a PO6 aktualizovalo Usmernenie č. 11 k dodatočnému príspevku, v rámci ktorého došlo najmä k aktualizácii termínu do kedy majú prijímatelia možnosť predložiť žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou poskytnutia...

Vláda schválila návrh reformnej novely zákona o integrovanom záchrannom systéme
09. 11. 2022

Posilnenie pôsobnosti rezortu vnútra na strategickej úrovni riadenia vo vzťahu k záchranným zložkám,  najmä ustanovenie spoločných postupov a koordinácie záchranných zložiek na operačnej i taktickej úrovni sú predmetom návrhu novely zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom...

V Pezinku zasadala slovensko-poľská medzivládna komisia pre cezhraničnú spoluprácu
28. 10. 2022

V Pezinku sa v piatok 28. októbra 2022 skončilo dvojdňové, v poradí 24. zasadnutie Slovensko–poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu. Rokovanie komisie s účasťou širokého spektra odborníkov z obidvoch krajín otvoril predseda jej slovenskej časti, ktorým je štátny tajomník...