Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Archív

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán Nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (BMVI) ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc pre programové obdobie 2021 – 2027 pripravilo na základe podkladov od partnerov a pripomienok Európskej komisie návrh programu BMVI, ktorý si Vám v súlade s princípom partnerstva
dovoľujeme predložiť na pripomienky.

Akcie navrhnuté na financovanie vychádzajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku.

Vaše pripomienky k predmetnému návrhu programu môžete zaslať na emailovú adresu TA.13G4@DJF.DYA@ v termíne do 30. septembra 2021.


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) pre programové obdobie 2021-2027 pripravilo na základe podkladov od partnerov a Európskej komisie návrh programu ISF, ktorý si Vám v súlade s princípom partnerstva dovoľujeme zaslať na pripomienky (len relevantné časti návrhu programu). Akcie navrhnuté na financovanie vychádzajú z návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť, najmä z jeho prílohy III.

Pripomienky vecného charakteru môžete zaslať na emailovú adresu TA.13G4@DJF.DYA@ v termíne do 11. júna 2021.


Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu 2021-2027 (AMIF) pripravilo na základe podkladov od partnerov a pripomienok Európskej komisie návrh programu AMIF. Akcie navrhnuté na financovanie vychádzajú z návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, najmä z jeho prílohy III.

Vaše pripomienky k predmetnému návrhu programu môžete zaslať na emailovú adresu TA.13G4@DJF.DYA@ v termíne do 28.mája 2021.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]