Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. november 2020, pondelok
 

Operačný program Maďarsko - Rumunsko - Ukrajina - Slovenská republika


Názov: Operačný program Slovenská republika – Ukrajina – Maďarsko - Rumunsko
Cieľ: Celkovým cieľom tohto programu je prispieť k hospodárskemu, sociálnemu, environmentálnemu a kultúrnemu rozvoju prihraničného regiónu členských krajín a Ukrajiny.
Spolufinancovanie príjemcu pomoci: bez spolufinancovania (pre organizácie štátnej správy)
Riadiaci orgán: Národná rozvojová agentúra - Maďarsko
Národný orgán: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Pôsobnosť: Prešovský a Košický kraj
Prioritné osi:
Účasť MV SR: V rámci opatrenia Spolupráca v oblasti vzdelávania a kvalifikácie sa môžu zapájať sekcia personálnych a sociálnych činností MV SR (SOŠ PZ), APZ, Inštitút pre verejnú správu.

V rámci opatrenia Rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníckej starostlivosti bude možná účasť sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR (konkrétne príspevkových orgánizácii v jej pôsobnosti).

V rámci opatrenia Spolupráca/spoločný manažment ochrany životného prostredia a predchádzanie rizikám budú možné aktivity pre KR HaZZ, prípadne ÚCO MV SR).