Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2019, štvrtok
 

Kontakty

Kontakty:

JUDr. Adela Danišková

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR
Telefón 02/509 45 001

PhDr. Katarína Naďová

Riaditeľka odboru zahraničnej pomoci SEP MV SR
Telefón 02/509 44 452
Fax 02/509 44 009

 

 

 

 

Zodpovedná osoba v zmysle GDPR:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia kontroly a inšpekčnej služby

úrad kontroly
odbor kontroly osobných údajov
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Tel. 09610 55 101
Email: gdpr@minv.sk