Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód ITMS : 21110120011

Výzva na národný projekt pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok bola zverejnená na portáli ministerstva financií.
 
Časový rámec projektu:

Začiatok realizácie: 01/2010
Ukončenie realizácie: 03/2015
Dátum podpisu zmluvy o poskytnutí NFP: 30.12.2009
Výška NFP: 30 847 814,80 €
Dodávateľ: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.


Realizácia projektu:

Dátum podpisu Zmluvy o dielo: 31. 12. 2009
Dátum podpisu Dodatku č.1 k Zmluve o dielo:  13.01.2010
Dátum podpisu Dodatku č.2 k Zmluve o dielo:  09.03.2010,
Dátum podpisu Dodatku č.3 k Zmluve o dielo:  16.06.2011
Dátum podpisu Dodatku č.4 k Zmluve o dielo:  28.12.2011
Dátum podpisu Dodatku č.5 k Zmluve o dielo:  03.12.2012
Dátum podpisu Dodatku č.6 k Zmluve o dielo:  18.12.2013
Dátum podpisu Dodatku č.7 k Zmluve o dielo:  24.04.2014
Dátum podpisu Dodatku č.8 k Zmluve o dielo:  25.11.2014

Popis projektu/prínos pre občana:

Sprístupnenie elektronických služieb pre osvedčenie vozidla a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti:

Zabezpečenie vydávania nového elektronického osvedčenia o evidencii vozidla pre všetky vozidlá v SR

  • Výber vhodnej technológie, architektúry, dátových štruktúr a rešpektovanie štandardov pre elektronické osvedčenie o evidencii vozidla;
  • Implementovať technológie pre výrobu elektronických osvedčení o evidencii vozidla;
  • Zabezpečiť proces výmeny osvedčení o evidencii vozidla za nové elektronické.

Sprístupnenie elektronických služieb prostredníctvom nového elektronického osvedčenia o vozidle

  • Integrovať služby elektronického osvedčenia vozidla so sieťou kioskov, schopný pracovať s údajmi v nich obsiahnutých;
  • Zabezpečiť vytvorenie záznamu všetkých potrebných údajov o vozidle na elektronickom doklade;
  • Umožnenie overenie prístupov k službám pomocou elektronického osvedčenia o evidencii vozidla.

Integrácia používania elektronického osvedčenia o vozidle s informačnými systémami verejnej správy

  • Prispôsobiť informačné systémy okresných dopravných inšpektorátov pre používanie elektronického osvedčenia o evidencii vozidla a zabezpečiť potrebnú HW infraštruktúru.

KONTAKTY: