Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Základná charakteristika projektu

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Realizácia projektu je aktívnym krokom v napĺňaní strategických cieľov elektronizácie verejnej správy na Slovensku. Projektom navrhovaná elektronizácia služieb národnej evidencie vozidiel prinesie zásadné prínosy v úspore času a nákladov na strane občana aj poskytovateľa verejných služieb, zefektívnení procesov evidenčných úkonov a v efektívnejšom riadení mobilných jednotiek MV SR, čo bude mat za následok aj zvýšenie bezpečnosti občana. Projekt vystihuje súčasné najmodernejšie trendy. Implementácia tohto projektu môže výrazne zlepšiť pozíciu SR v stupni rozvoja eGovernment služieb v porovnaní s ostatnými krajinami.

Centralizácia procesov a služieb zabezpečí stabilnú prevádzku služieb, možnosť plánovaného rozvoja, ako i pružné prispôsobovanie elektronických služieb potrebám občana a Policajného zboru. V relatívne krátkom časovom horizonte rieši závažné problémy a zvyšuje transparentnosť výkonu verejnej moci pre občana. Z ekonomickej analýzy vyplýva, že navrhované riešenie bude znamenať skutočný prínos pre občanov SR.

Implementácia tohto predmetu zákazky/projektu nutne obsiahne súčasné útvary Policajného zboru MV SR, ktoré vytvárajú a aktualizujú a prevádzkujú súčasnú evidenciu vozidiel, podávajú o nich informácie úradom, inštitúciám aj verejnosti. Ďalej zahrnie register vozidiel, ktorý bude základom novej celonárodnej evidencie vozidiel, ako referenčného registra vozidiel v SR, nutne ovplyvní informačné systémy Policajného zboru MV SR a aj iné systémy v pôsobnosti MV SR.

Dopad projektu bude mať vplyv aj na informačné systémy Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR) a všetky jeho informačné systémy ktoré prispievajú alebo odoberajú údaje zo súčasného registra vozidiel vrátane informačných systémov technických služieb ako aj informačné systémy importérov vozidiel, poisťovacích spoločností zaoberajúcich sa poistením vozidiel ako aj informačné systémy spracovateľov vozidiel.

Vyberte si súbor informácií o projekte: