Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Aktuálne informácie

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Vážení občania dovoľte nám, aby sme Vám priblížili momentálny stav projektu Elektronické služby centrálne ohlasovne.

Popis stavu na podprojektoch:
Podprojekt Elektronické služby ohlasovne (ESO) 
   ■ Ukončená implementácia riešenia a odovzdaná technická a používateľská dokumentácia, príprava na integračné a akceptačné testy.

Podprojekt document management system (DMS) 
   ■ Ukončené integračné a akceptačné testy, príprava pre nasadenie do produkčnej prevádzky.

Podprojekt Integrácia služieb na frontend a podateľňu 
   ■ Prebieha finalizácia Technického návrhu a začínajú práce na implementácii.

Podprojekt modul dlhodobej archivácie (MDA) 
   ■ Ukončené integračné a akceptačné testy, príprava pre nasadenie do produkčnej prevádzky.

Podprojekt Portál 
   ■ Ukončené integračné a akceptačné testy, príprava pre nasadenie do produkčnej prevádzky.

Podprojekt Elektronické komunikačné rozhranie (EKR)
   ■ Ukončené integračné a akceptačné testy, príprava pre nasadenie do produkčnej prevádzky.

Podprojekt IS Service desk (SDG)
   ■ Ukončené školenia, príprava na integračné a akceptačné testy.

Podprojekt bezpečnosť (IS SEC)
   ■ Ukončená analýza a návrh, prebieha implementácia bezpečnostných opatrení.

Spoločná infraštruktúra
   ■ Objednaný HW a SW bol kompletne dodaný, aktuálne prebiehajú inštalačné práce.

Aktuálny časový plán

  

Vyberte si súbor informácií o projekte: