Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. december 2023, pondelok
 

Ciele projektu

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Základný cieľ:

Vytvorenie nového informačného systému, ktorý umožní občanom realizovať všetky úkony ohľadne ohlasovania pobytu elektronicky, prostredníctvom internetu. Spustením projektu sa dostaneme o ďalší krok vpred v elektronizácii verejnej správy  a rozvoji elektronických služieb. 

Čiastkové ciele:

Celý projekt Elektronické služby centrálnej ohlasovne sleduje tri základné ciele:

  • zjednodušiť občanom komunikáciu s orgánmi samosprávy,
  • celoplošne centralizovať údaje o obyvateľoch do eGovernment prostredia MV SR,
  • znižovať náklady na chod úradov samosprávy a štátnej správy.

Cieľová skupina:

  • všetci občania SR
  • zamestnanci na ohlasovniach pobytu

Vízia:

Víziou je zefektívniť celý proces hlásenia pobytu, či už pre samotných občanov, alebo zamestnancov ohlasovní pobytu.

Vyberte si súbor informácií o projekte: