Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Ciele projektu

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 Základný cieľ

vytvorenie nového informačného systému registra fyzických osôb ako jednotného a dátovo konzistentného zdroja údajov o všetkých fyzických osobách, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou

Čiastkové ciele

  • sprístupnenie elektronických služieb informačného systému registra fyzických osôb a zabezpečenie ich použiteľnosti na právne úkony,
  • zabezpečenie použiteľnosti elektronických služieb informačného systému registra fyzických osôb pre služby eGovernmentu na úrovni EÚ,
  • efektívna integrácia informačného systému registra fyzických osôb do celkovej architektúry eGovernmentu, t.j. poskytovanie elektronických služieb informačného systému registra fyzických osôb iným modulom informačného systému verejnej správy a efektívne využívanie zdieľaných elektronických služieb poskytovaných inými modulmi informačného systému verejnej správy.
  • 

 

Cieľová skupina

  • široká verejnosť
  • odborná verejnosť
  • zamestnanci obcí poverených vedením matrík
  • 

Vízia

 „Jedenkrát a dosť“ ako základná zásada a princíp informatizácie verejnej správy.

Informačný systém registra fyzických osôb umožní, že občania budú informácie o fyzickej osobe (meno a priezvisko, dátum narodenia, dátum sobáša a úmrtia, trvalý pobyt a i.), doklady či zmeny odovzdávať štátu už iba raz.

Vyberte si súbor informácií o projekte: