Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Základná charakteristika projektu


                                 
                                            

„Jedenkrát a dosť“ – to je zásada a základný princíp informatizácie verejnej správy. Do praxe ho uvedie projekt Ministerstva vnútra SR Informačný systém registra fyzických osôb, ktorý umožní, že občania budú informácie o fyzickej osobe (meno a priezvisko, dátum narodenia, dátum sobáša a úmrtia, trvalý pobyt a i.), doklady či zmeny odovzdávať štátu už iba raz. Prostredníctvom informačného systému registra fyzických osôb budú tieto poskytované inštitúciám verejnej správy.

Súčasná situácia

Pri rôznych príležitostiach musia občania na viacerých úradoch vždy znova predkladať množstvo potvrdení, žiadostí a zároveň opakovane nahlasovať zmeny osobných údajov. To tiež znamená množstvo poplatkov, cestovanie medzi jednotlivými inštitúciami a čakanie v radoch.

Po zrealizovaní projektu

Občan už nebude „kmitať“ medzi úradmi a robiť im „poštára“ s rôznymi tlačivami a potvrdeniami. Všetky oprávnené orgány verejnej správy budú mať neustále k dispozícii potrebné aktuálne informácie o občanoch v rozsahu, na ktorý budú mať nárok v zmysle zákona. Projekt predovšetkým zníži administratívnu náročnosť riešenia mnohých každodenných životných situácií občanov, čím zároveň zvýši dostupnosť jednotlivých služieb pre používateľov a zníži správne poplatky.

Súčinnosť Informačného systému Registra fyzických osôb sa predpokladá najmä pri týchto úkonoch:

  • vydanie / strata / odcudzenie občianskeho preukazu a  cestovných dokladov,
  • zmena administratívnych údajov o osobe (rozvod, právna spôsobilosť, zákaz pobytu, vyhlásenie manželstva za neplatné / vyhlásenie občana za mŕtveho),
  •  nadobudnutie a strata štátneho občianstva, zneplatnenie vydaných osvedčení o štátnom občianstve SR / prepustenie zo štátneho zväzku SR,
  • povolenie na pobyt cudzincov,
  • udelenie azylu,
  • matričná udalosť (narodenie, sobáš, úmrtie),
  • prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte, potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu,
  • vydávanie voličských a hlasovacích preukazov,
  • rozhodnutie súdu o rozvode / zmene právnej spôsobilosti / zákaze pobytu / vyhlásení manželstva za neplatné / vyhlásení občana za mŕtveho,
  • zmena adresy po zmene názvu obce, ulice, alebo jej číslovania.

 

Tlačové správy

Tlačové správy budú zverejňované v tejto časti a aj v rubrikách:

Vyberte si súbor informácií o projekte: