Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Publicitné aktivity

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Všetky reprezentačné materiály budú k dispozícii aj na tejto webovej stránke. Reprezentačné materiály budú informovať celkovo o projekte a o jeho prínosoch pre verejnosť:

 • Reklamná tabuľa
  V zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu je od začiatku realizácie aktivít projektu a počas celej doby realizácie aktivít projektu povinnou súčasťou v projekte Informačný systém registra adries reklamná tabuľa. Tabuľa je umiestnená pred budovou Ministerstva vnútra SR na Pribinovej ulici č. 2 v Bratislave. Reklamnú tabuľu si môžte pozrieť tu (JPG, 28 kB)
 • Trvalá vysvetľujúca tabuľa
  Trvalá vysvetľujúca tabuľa bude najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít umiestnená vo vstupných priestoroch budovy Ministerstva vnútra SR na Pribinovej ulici č. 2 v Bratislave a bude informovať o úspešnej realizácii projektu.
 • Informačný materiál – leták
  Leták bude informovať o projekte, jeho cieľoch, hlavných aktivitách a prínosoch pre cieľové skupiny. Bude stručne popisovať situáciu pred realizáciou projektu a takisto po zrealizovaní projektu. Bude vydaný v náklade 10 000 ks.
 • Reprezentačné materiály – poznámkové bloky a perá
  Poznámkové bloky a perá budú vyrobené ako súčasť informačnej a komunikačnej kampane, bude na nich potlač s logom OPIS a budú slúžiť pre účastníkov informačných workshopov ako reprezentačné materiály. Plánuje sa vyrobiť 400 ks poznámkových blokov a 400 ks pier.
 • Označenie komunikačno – technologickej infraštruktúry nálepkami
  Povinnosťou podľa Manuálu pre informovanie a publicitu je viditeľne označiť hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré bude zaobstarané v rámci projektu. Na viditeľné označenie budú použité nálepky s logom OPIS a znakom EÚ vyrobené špeciálne na účely tohto projektu.
 • Informačné workshopy
  V rámci projektu budú organizované 4 informačné workshopy v dvoch etapách. V každej z etáp bude workshop realizovaný 2x na rôznych miestach kvôli plošnému pokrytiu Slovenskej republiky. Primárnou cieľovou skupinou budú obce a ich príslušní zamestnanci, pre ktorých bude dostatočná informovanosť o projekte najdôležitejšia.
 • Tlačové správy
  Tlačové správy k projektu budú vydávané podľa potreby, najmä pri splnení významných míľnikov projektu.        

     Vyberte si súbor informácií o projekte: