Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Aktuálne informácie


:

RSS


Informácia o počte predložených žiadostí
28. 08. 2017

V rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne organizácie bolo spolu predložených 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Žiadosti boli predložené v nasledovnej štruktúre: Tabuľka k stiahnutiu

Zjednodušili sme podmienky výzvy na prístup k pitnej vode pre 1043 obcí a miest - hláste sa!
25. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo podmienky výzvy na podporu prístupu k pitnej vode. Touto zmenou sme výrazne odbúrali administratívnu záťaž pre oprávnených žiadateľov. Na výzvu je vyčlenených 16 000 000 eur...

Ministerstvo vnútra zvyšuje rozpočet pre miestne občianske poriadkové služby
25. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo koncom mája novú výzvu pre miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Na výzvu, ktorej prípravu inicioval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, reagoval neočakávaný počet obcí, a to aj...

Ministerstvo vnútra posilňuje úlohu komunitných centier
25. 08. 2017

Podporu začlenenie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) do spoločnosti rieši Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v rámci  vyhlásených výziev zameraných na  výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier. Na...

Zlepšujeme zdravotnú osvetu v regiónoch
24. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s organizáciou Zdravé regióny v oblasti zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti, prevencie a zdravotníckej...

Uzavretie výziev na materské škôlky
23. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b zamerané na výstavbu...

Dopyt po výzve na odpady je vyšší ako vyčlenené prostriedky na výzvu
16. 08. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (SO) oznamuje žiadateľom, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (žiadosť o NFP) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1 zameranej na vybudovanie, resp....

Vyčerpanie alokácie výzvy na miestne občianske poriadkové služby
15. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 zameranej na Podporu komplexného...