Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. marec 2024, nedeľa
 

Interné predpisy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré upravujú oblasť inšpekcie práce a požiarneho dozoru

  • nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších nariadení,
  • nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 58/2014 o inšpekcii práce,
  • nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2005 o ochrane pred požiarmi v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 24/2008 a nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 59/2014,
  • pokyn generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2016, ktorým sa vydáva metodika na postup inšpektorov práce pri výkone inšpekcie práce na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky,
  • pokyn generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2016, ktorým sa vydáva metodika na postup inšpektorov práce pri vyšetrovaní príčin vzniku udalostí na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Interné predpisy Ministerstva vnútra sú zverejnené vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na stránke https://infoweb.minv.sk/slavv/index.php?m=10