Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

PPÚ Prievaly

Pozemkové úpravy / PPÚ Prievaly

01/12/06
Projekt pozemkových úprav v k.ú. Prievaly


- Vedúci projektu :Ing. Roman Wágner
- Spracovateľ: GEODETIKA-geodetická kancelária Ing. Jozef PIROHA, Hradište pod Vrátnom 310
 

Harmonogram prác

31.5.2004

Práce v bodovom poli

31.5.2004

Vytýčenie a zameranie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

31.10.2004

Účelové mapovanie polohopisu pre projekt pozemkových úprav

31.10.2004

Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

31.5.2005

Ocenenie pozemkov

30.6.2006

Register pôvodného stavu po ROEP

30.6.2006

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode PÚ

30.6.2006

Miestny územný systém ekologickej stability

30.6.2006

Zásady pre umiestnenie náhradných (nových) pozemkov

31.5.2007

Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení 

31.10.2007

Spracovanie projektovejdokumentácie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení 

30.6.2009

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

31.10.2010

Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia

31.10.2010

Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie

31.3.2011

Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Evidenčná karta:

12/07/11
Zápis PPÚ Prievaly

Evidenčná karta (PDF, 30 kB)

PROJEKT POZEMKOVÝCH ÚPRAV V K.Ú. PRIEVALY BOL DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ NA SPRÁVE KATASTRA SENICA ZAPÍSANÝ DŇA 23.5.2011

07/04/11
Schválenie vykonania PPÚ v k.ú. Prievaly

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Prievaly schválené Rozhodnutím č.209/2003- schválenie vykonania PPU z  22.3.2011.

Rozhodnutie (PDF, 62 kB) Rozhodnutie - príloha (PDF, 65 kB)

22/07/10
Nariadenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k.ú. Prievaly

Nariadenie vykonania PPÚ v katastrálnom území Prievaly:Vyhláškou č.3/2010 č.j.209/2003- nariadenie vykonania z 18.6.2010

Nariadenie vykonania (PDF, 32 kB) Plán prechodu na nové hospodárenie (PDF, 142 kB) Plán prechodu- grafika (PDF, 4 MB)

22/07/10
Schválenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Prievaly

 Schválenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Prievaly: Vyhláškou č.1/2010, č.j..209/2003-PPÚ schválenie RNS z 9.4.2010

Schválenie RNS (PDF, 41 kB)

22/07/10
Zverejnenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Prievaly

Zverejnenie Projektu pozemkových úprav v k.ú. Prievaly Vyhláškou č. 14/2009 č.j..s209/2003/RNS/Wag z 10.6.2009

Zverejnenie RNS (PDF, 34 kB)

22/07/10
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov PPÚ v k.ú.Prievaly

Zásady pre umiestnenie nových pozemkov:zverejnené Vyhláškou č.62/2006 z 11.12.2006, platné 21.7.2007

Zverejnenie ZUNP (PDF, 29 kB) ZUNP (PDF, 45 kB)

22/07/10
Schválenie VZFUU PPÚ v k.ú.Prievaly

 -Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia -schválené: Rozhodnutím č.j. 209/2006-VZFUU/Wag z 31.10.2006

Schválenie VZFUÚ (PDF, 38 kB)

22/07/10
Zverejnenie VZFUÚ PPÚ v k.ú. Prievaly

 -Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia zverejnené Vyhláškou č.21/2006 z 28.7.2006,

Zverejnenie VZFUÚ (PDF, 35 kB)

22/07/10
Schválenie registra pôvodného stavu PPÚ v k.ú. Prievaly

-Register pôvodného stavu: zverejnený: Vyhláškou č.12/2006 z 16.2.2006 schválený: Rozhodnutím č.j. 209/2006-Prievaly-RPS z 16.10.2006, právoplatný dňa 18.10.2006

Schválenie RPS (PDF, 33 kB)

03/07/09
Zverejnenie Registra pôvodného stavu v k.ú. Prievaly

-Register pôvodného stavu: zverejnený: Vyhláškou č.12/2006 z 16.2.2006

Vyhláška 12/06 (PDF, 29 kB) 

28/11/08
Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov PÚ v k.ú. Prievaly

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Prievaly sa konalo dňa  3.9.2004 v Kultúrnom dome v Prievaloch

Pozvánka (PDF, 25 kB) Zápisnica (PDF, 35 kB)

05/11/07
Nariadenie PÚ v k.ú. Prievaly

Nariadenie PÚ : rozhodnutie č.j. 2/2004-Prievaly z 13.4.2004 právoplatné : 6.5.2004

Nariadenie PÚ (PDF, 48 kB)