Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Jednou z kľúčových tém konferencie Salzburského fóra v Prahe bol boj proti nelegálnej migrácii

24. 06. 2021

salzburg-forum-halflogo

Minister vnútra Roman Mikulec sa 23.-24. júna 2021 v Prahe zúčastnil na ministerskej konferencii  Salzburského fóra. Nosnými témami konferencie boli otázky týkajúce sa budúcnosti Schengenu, skúseností z pandémie COVID- 19, ako aj budúceho smerovania platformy zameranej na manažment hraníc, návraty a readmisie, podporu azylového systému a boj proti obchodovaniu s ľuďmi (Joint Coordination Platform).

Od podpísania zakladajúcej zmluvy v roku 2001 je Salzburské fórum najväčším a najdôležitejším regionálnym partnerstvom v rámci EÚ zaoberajúcim sa vnútornou bezpečnosťou. Aj fungovanie tohto fóra v uplynulom období zasiahla pandémia. Až súčasné uvoľnenie opatrení umožnilo po dlhej dobe zorganizovať konferenciu v tradičnom formáte v Prahe, krátko predtým ako Českej republike končí polročné rotujúce predsedníctvo. Na dvojdňovom podujatí sa minister vnútra SR Roman Mikulec stretol so svojimi kolegami z členských krajín, so zástupcami Európskej komisie, Europolu aj agentúry Frontex.  

Minister Roman Mikulec na rokovaní

Pandémia koronavírusu a s ňou súvisiace opatrenia prijaté členskými krajinami Európskej únie spochybnili fungovanie schengenského priestoru. Väčšina členských krajín začala s cieľom zabrániť šíreniu vírusu a chrániť životy občanov obmedzovať vstup na svoje územie. Krajiny Salzburského fóra sa snažia obnoviť dôveru a spoluprácu medzi schengenskými členmi.

„Slovenská republika víta novú trojpilierovú schengenskú stratégiu - efektívne riadenie vonkajších hraníc, efektívne hodnotiace a monitorovacie mechanizmy, vrátane policajnej spolupráce. Podporujeme posilnenie schengenského hodnotiaceho mechanizmu, ktorý práve začíname analyzovať a už teraz môžem povedať, že ho vnímame pozitívne," konštatoval v rámci svojho príspevku Roman Mikulec.

Rokovacia miestnosť

Ďalšou kľúčovou témou stretnutia bolo fungovanie platformy JCP, o ktorej sa prvýkrát diskutovalo na Viedenskej ministerskej konferencii Salzburského fóra a krajín Západného Balkánu v júli 2020. Jej základným cieľom je aktívne bojovať proti nelegálnej migrácii pozdĺž východnej stredomorskej trasy.

Minister Roman Mikulec na rokovaní

Slovenská republika vytvorenie Joint Coordination Platfom plne podporuje. Minister vnútra zdôraznil, že oblasti, na ktoré je zameranie činnosti JCP nasmerované - riadenie hraníc a návratov, podporu azylovým činnostiam a boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľuďmi - považuje za kľúčové.

„Chcem zdôrazniť, že krajiny regiónu západného Balkánu sú dôležitými partnermi Európskej únie pri riadení a zvládaní migračných tokov a oceňujeme posilnenie spolupráce s týmito krajinami. Bezpečnosť a stabilita v tomto regióne priamo ovplyvňuje bezpečnosť Európskej únie a angažovanie pri posilňovaní mechanizmov spolupráce a budovaní kapacít v tomto regióne je pre nás rozhodujúce,"  povedal v tejto súvislosti minister Roman Mikulec.

Minister Roman Mikulec na rokovaní

Slovenská republika podporuje aktívne zapojenie západobalkánskych krajín do procesov príprav opatrení či stratégií na zabezpečenie ochrany hraníc, vzniku krízových situácií či prevencii nelegálnej migrácie smerujúcej do Európskej únie. Krajiny tohto regiónu sú dôležitými partnermi EÚ pri riadení a zvládaní migračných tokov.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz