Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Kabinet sa oboznámil so správou o trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zložiek

29. 04. 2021

§

Každoročnú Správu o trestnej činnosti príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže a finančnej správy za obdobie roka 2020 predložil na rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec v stredu 28. apríla 2021. Od 1. januára 2020 sa pôsobnosť Úradu inšpekčnej služby rozšírila aj o vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov, ktorých na Slovensku pôsobí takmer 8200.

 

Úrad inšpekčnej služby evidoval v roku 2020 na úseku trestného konania 1 959 trestných vecí (vyšetrovacích spisov), čo je o 170 viac ako v roku 2019. Ukončiť sa podarilo viac ako 75 %. V 69 prípadoch podali vyšetrovatelia návrh na podanie obžaloby.

Z celkového počtu vyšetrovaných trestných vecí sa 1 650 týkalo príslušníkov Policajného zboru, 218 príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže a 91 príslušníkov Finančnej správy. V súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti Úrad inšpekčnej služby v roku 2020 obvinil aj 10 civilných osôb.

Polícia

Celkovo bolo v rámci Slovenskej republiky v roku 2020 obvinených 99 policajtov, z toho 15 v riadiacej funkcii. V 61 prípadoch podal vyšetrovateľ aj návrh na podanie obžaloby.

  • Zo 173 rôznych vyšetrovaných trestných činov bolo viac ako 90 spáchaných proti poriadku vo verejných veciach.
  • Najvyššie zastúpenie malo aj v minulom roku zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
  • Nasledujú trestné činy proti životu a zdraviu, ktorých sa policajti dopustili v súvislosti s dopravnými nehodami. Prevažná väčšina z nich sa stala mimo výkonu služby a ani v jednom prípade nebol prítomný alkohol.
  • Treťou najčastejšie zastúpenou skupinou boli v roku 2020 trestné činy proti majetku, ktorých sa policajti dopustili 13-krát, pričom najčastejšie bol vyšetrovaný podvod.

Väzenská a justičná stráž

Trestné stíhanie príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže viedol Úrad inšpekčnej služby v roku 2020 v 218 prípadoch, pre 8 rôznych trestných činov. Celkovo bolo obvinených 7 príslušníkov (z toho jednej v riadiacej funkcii) a v 5 prípadoch podal vyšetrovateľ návrh na podanie obžaloby.

Najpočetnejším trestným činom bolo aj u príslušníkov ZVJS zneužívanie právomoci verejného činiteľa v súvislosti so zabezpečovaním neoprávneného prospechu voči odsúdenému. Ďalšie trestné činy ako ublíženie na zdraví, neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru, porušovanie autorských práv alebo ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, sa netýkali výkonu služby príslušníkov.

Finančná správa

Trestnú činnosť páchanú  v radoch Finančnej správy vyšetrovali v roku 2020 v 91 prípadoch. Obvinených bolo 8 príslušníkov Finančnej správy, z čoho v 3 prípadoch vyšetrovateľ spracoval návrh na podanie obžaloby. Celkovo bolo vyšetrovaných 15 rôznych trestných činov. Medzi nimi prípad dopravnej nehody v čase služby, pri ktorej došlo k spáchaniu trestného činu usmrtenia a ublíženia na zdraví. Ďalej trestný čin obmedzovania osobnej slobody, vydierania a trestný čin podvodu.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz