Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Konajú sa voľby do Národnej rady SR 2023, volebné miestnosti sú otvorené

30. 09. 2023

urna3

Slováci si v sobotu 30. septembra volia nových poslancov do Národnej rady SR, a to v čase od 7:00 do 22:00 hod. Všetkých 5 996 volebných miestností sa otvorilo načas. O priazeň voličov sa uchádza 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.

Pre voličov je dostupná infolinka na telefónnych číslach: 02/4859 2317 a  02/4859 2312.

K dispozícii je pre volebné komisie nižších stupňov a voličov aj infolinka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na telefónnom čísle: 02/4859 2020.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak mu bol vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom aj hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Upozorňujeme, že cestovný pas alebo vodičský preukaz nie je možné použiť na zdokladovanie totožnosti.

V prípade, že si volič v čase konania volieb vybavuje nový občiansky preukaz z dôvodu uplynutia doby jeho platnosti či nesprávnych alebo neplatných údajov tvoriacich jeho obsah, vo volebnej miestnosti sa môže preukázať žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze vydaným príslušným orgánom Policajného zboru.

Ľudia môžu hlasovať za plentou. Hlasovacie lístky dostanú voliči od členov okrskovej volebnej komisie, čo potvrdia podpisom. Volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky  ALEBO na vybranom hlasovacom lístku môže dať prednostný hlas najviac štyrom kandidátom. Spraviť tak môže zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorému dáva prednosť.

Na požiadanie okrsková volebná komisia vydá voličovi za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na to určenej.

Po uzatvorení volebných miestností o 22:00 h sa začnú spočítavať hlasy.

Definitívne výsledky budú známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 1. októbra.

Informácie o voľbách nájdete na odkaze: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz