Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. apríl 2024, pondelok
 

Postavenie policajnej inšpekčnej služby MV SR patrí v Európe k vyššiemu štandardu

03. 11. 2015

paragraf

Minister vnútra SR Robert Kaliňák na základe širokej verejnej diskusie o policajnej inšpekcii  na Slovensku nechal vypracovať  analýzu, aké postavenie majú  inšpekčné služby v okolitých krajinách. Porovnaním situácie v 30-tich európskych krajinách vyšiel záver, že  Sekcia kontroly a inšpekčnej služby  MV SR je jednou z najnezávislejších.

Z porovnania vyplýva, že 15 štátov má inšpekciu podriadenú ministerstvu vnútra alebo ministrovi (Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko, Srbsko, Čierna Hora, Moldavsko, Rumunsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Belgicko, Fínsko); v 9-ich krajinách je inšpekcia priamo pod policajným prezídiom (Poľsko, Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Estónsko, Grécko, Švédsko, Veľká Británia, Malta); v troch prípadoch je pod iným rezortom (Cyprus, Dánsko, Luxembursko); v dvoch štátoch využívajú model, kde je inšpekcia pod dohľadom osobitnej časti prokuratúry (Slovinsko, Chorvátsko) a v jednom prípade (Česká republika) je inšpekcia samostatným orgánom štátnej správy.

Práve Českú republiku uvádza ako vzorový príklad aj ombudsmanka Jana Dubovcová. Minister Robert Kaliňák  však upozornil:  “Keď bola inšpekcia Českej republiky pod ministerstvom vnútra, ich priemer odhaľovania trestných činov bol na úrovni približne 250 prípadov ročne. Odkedy existuje samostatná inšpekcia, je tam 30-percentný pokles.“


Trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR 29. septembra 2015 potvrdilo legálnu pôsobnosť inšpekcie ministerstva vnútra. Podľa kolégia ide o orgán s legálnou pôsobnosťou, ktorý je súčasťou Policajného zboru, a teda je oprávnený vykonávať pôsobnosť Policajného zboru pri vyhľadávaní a vyšetrovaní trestných činov. 

Ministerstvo vnútra SR bolo od začiatku zásadne proti právnemu názoru jedného zo senátov NS SR, že Úrad inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR nie je oprávnený orgán na trestné stíhanie príslušníkov Policajného zboru.

Zjednotenie právnych názorov v súvislosti s oprávneniami Úradu inšpekčnej služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby MV SR vnímame ako zásadné rozhodnutie. Tým sa ujasnili všetky pochybnosti, ktorým SKIS MV SR musela čeliť posledné mesiace

Inšpekčná služba je jednou zo zložiek Policajného zboru, čo je upravené v zákone o Policajnom zbore. Je priamo podriadená ministrovi vnútra SR, aby bola zaručená  nezávislosť od ostatných služieb Policajného zboru.  Úrad SKIS MV SR je službou Policajného zboru, úrad bol vytvorený ministrom vnútra SR na základe zákonného zmocnenia a je zložený z príslušníkov Policajného zboru. Tí sa pri výkone štátnej služby podieľajú na plnení úloh Policajného zboru.

Minister vnútra SR má zakonné kompetencie nielen kreovať, ale aj priamo riadiť útvary Policajného zboru, to znamená, že Úrad SKIS MV SR síce nie je súčasťou Prezídia PZ, to však nemení nič na fakte, že je SKIS MV SR súčasťou Policajného zboru

Úlohy na úseku inšpekčnej služby plnia policajti – vyšetrovatelia, ktorí boli menovaní na vykonávanie činností vo vyšetrovaní ministrom vnútra SR, čiže na legálnom a legitímnom základe plnia zákonnú úlohu Policajného zboru vo vzťahu ku konkrétnej oblasti protispoločenskej činnosti, ktorou je trestná činnosť páchaná príslušníkmi Policajného zboru.

V roku 2014 vyšetrovatelia inšpekcie MV SR obvinili 112 policajtov zo 129 trestných činov. Rok pred tým obvinili 146 policajtov (za 187 trestných činov) a v roku 2012 bolo obvinených 135 príslušníkov Policajného zboru (za 186 trestných činov).

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz