Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Projekty ministerstva vnútra získali ocenenia na 7. ročníku medzinárodného kongresu ITAPA 2008

05. 12. 2008

itapa_logo

ITAPA je  každoročne na Slovensku  organizovaný najväčší medzinárodný kongres so zameraním na využívanie informačných technológií vo verejnej správe. Orientuje sa na modernizáciu verejnej správy, využívanie informačných a komunikačných technológií v moderných úradoch, elektronické služby pre občanov, ako aj ďalšie súvisiace oblasti informačnej spoločnosti. V roku 2008 sa uskutočnil už jeho 7. ročník. Počas predchádzajúcich ročníkov kongresu sa úspešne predstavovali štátne inštitúcie a samosprávy z rôznych častí Slovenska, pričom vzájomných odovzdávaním skúseností propagovali na domácej aj medzinárodnej úrovni  dosiahnuté úspechy a výsledky zaujímavých projektov.

Veľké veci ostávajú často v tieni a nedostane sa im patričného ocenenia. To už nie je pravda o našom projekte Schengenského informačného systému. Mimoriadne ocenenie získal počas Galavečera kongresu ako projekt celospoločenského významu s názvom „Národné komunikačné rozhrania Schengenského informačného systému II (NG SIS II)“. Cenu ministerstvu vnútra udelili za mimoriadny odborný a spoločenský prínos, ako aj za symbolické odstránenie hraníc pre občanov Slovenska. Vďaka nemu bola integrácia zdrojových systémov do Schengenského priestoru plne automatizovaná. Projekt spĺňa špecifické požiadavky zadávateľa, ktorým je Ministerstvo vnútra SR a zároveň rešpektuje podmienky a požiadavky EÚ týkajúce sa integrácie na centrálny schengenský IS. Cenu za MV SR prevzala generálna riaditeľka sekcie informatiky a telekomunikácií Denisa Saková a  za spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o.  pán Peter Weber. Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí sa na tomto významnom projekte podieľali a prispeli k jeho úspechu.

V rámci súťaže ITAPA 2008 boli vyhlásené tri kategórie:

  • Najlepšia prípadová štúdia - cena eFocus
  • Zlepšovanie procesov
  • Nové služby

V kategórii „Najlepšia prípadová štúdia - cena eFocus“ porota prvú cenu neudelila, ale udelila čestné uznanie za projekt „Biometrické cestovné pasy SR“.
Cieľom projektu je vytvorenie a vývoj cestovného pasu so zabudovaným biometrickým prvkom, ktorého úlohou je bezpečne identifikovať osobu všade na svete pomocou jedinečných biologických znakov človeka, dodanie cestovných dokladov s primárnym biometrickým prvkom a s dátovou stranou na báze hrubého polykarbonátu a tiež softvérové a hardvérové technické riešenie personalizácie pasu. Dodané riešenie je plne v súlade so štandardami ICAO a normami EÚ pre oblasť cestovných dokladov s vysokým stupňom zabezpečenia proti pozmeňovaniu a falšovaniu.
Prihlasovateľ: Hewlett-Packard Slovakia s.r.o.
Zadávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Kategória „Zlepšovanie procesov“ vyslovuje uznanie projektom, ktoré prispievajú k väčšej efektivite už zavedených procesov, resp. k zlepšeniu činnosti inštitúcie a poskytovaniu služieb. Ocenený bol projekt "Vytvorenie dátovej siete zabezpečujúcej spojenie a tok informácií medzi hasičmi z Maďarskej republiky a Slovenskej republiky", ktorý sa zaoberá spoluprácou medzi hasičskými stanicami v Maďarskej republike a hasičskými stanicami v Nitrianskom kraji.  Cieľom projektu bolo vytvoriť on-line komunikáciu, dátový, obrazový aj zvukový prenos informácií medzi jednotlivými hasičskými stanicami a priame pripojenie ďalších záchranných zložiek. Významne prispieva k zjednodušeniu rozhodovania, nasadzovania síl a prostriedkov pri zásahu. Umožňuje modelovanie havarijných situácií s priamou projekciou do mapových podkladov a ich ďalšieho analytického spracovania. Zadávateľom projektu je Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre a do súťaže ho prihlásil kpt. Ing. Róbert Ambra.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz