Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. apríl 2024, štvrtok
 

Rada vlády pre prevenciu kriminality rozhodla o zriadení pracovnej skupiny pre ochranu mäkkých cieľov

21. 02. 2024

rvpk-ilustr-2024

Prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská  v zastúpení ministra vnútra SR  otvorila v utorok 20. februára 2024  zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Rada vlády  ako poradný, koordinačný a odborný orgán vlády SR pre oblasť prevencie kriminality prerokovala niekoľko dôležitých návrhov. Zároveň bola zriadená pracovná skupina pre ochranu mäkkých cieľov.

Na zasadnutí sa  zúčastnili zástupcovia Úradu vlády SR, Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, ministerstva spravodlivosti, ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,  ministerstva zdravotníctva, ako aj  zástupca mimovládneho sektora.

Keďže na Slovensku sme  zaznamenali niekoľko napadnutí či vyhrážky medzi žiadkmi,  a skúsenosti zo zahraničia ukazujú na to, že útoky v školách a vo verejnom priestore sa dejú, útoky osamelých útočníkov až po pripravovaný teroristický útok nevynímajú, jednou z priorít rezortu vnútra je aj ochrana mäkkých cieľov.

Rada vlády pre preveciu kriminality v tejto súvislosti zriadila pracovnú skupinu pre ochranu mäkkých cieľov, ktorej predsedníčkou je 1. štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská. „Mäkké ciele sú špecifické ľahkým prístupom a zraniteľnosťou s vysokou koncentráciou ľudí na jednom mieste, s relatívne nízkym stupňom ochrany, malým rizikom neúspechu útoku a nízkymi nákladmi spojenými s útokom. Zriadenie pracovnej skupiny pre ochranu mäkkých cieľov sa realizuje z dôvodu aktuálnej situácie a spoločenských hrozieb pre ochranu života a zdravia obyvateľov SR vo verejných priestoroch a objektoch,"  povedala Lucia  Kurilovská.

Zároveň bol schválený Plán úloh RVPK na rok 2024. Členovia rady tiež vzali na vedomie:

  • rozpracovanie Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike do roku 2028,
  • návrh na aktualizáciu štatútov RVPK a expertných skupín,
  • návrh na vypracovanie strategického dokumentu pre ochranu mäkkých cieľov,
  • návrh na vypracovanie vzorového štatútu Krajských komisií pre prevenciu kriminality na okresných úradoch v sídlach krajov,
  • návrh Ministerstva zdravotníctva SR o prevádzke a financovaní plánovaného detenčného zariadenia pre osoby trvalo nebezpečné pre spoločnosť, ktoré trpia nevyliečiteľnou duševnou poruchou,
  • informáciu o splnení úlohy B.1 z uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 2/2023 k obnove činnosti protialkoholických izieb, 
  • informáciu o plánovanej výzve Ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií SR ku kamerovým systémom,
  • informáciu o uznesení Expertnej skupiny pre prevenciu kriminality detí a mládeže č. 1/2023 z 12. decembra 2023,
  • vyhodnotenie činnosti Expertnej skupiny zameranej na vedu a výskum v oblasti prevencie kriminality zriadenej pri RVPK za rok 2023,

Rada vlády pre prevenciu kriminality pôsobí v súlade s činnosťou vlády a jej programovým vyhlásením. Pri svojej činnosti sa riadi zákonmi SR, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády. 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz