Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Tematické stretnutie zástupcov Európskej migračnej siete

20. 05. 2015

emn-banner

V dňoch 12. - 13. mája 2015 sa v Piešťanoch pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti migrácie a azylu uskutočnilo tematické stretnutie Európskej migračnej siete  /EMN/ s názvom Sociálna práca a praktické skúsenosti so starostlivosťou o žiadateľov o udelenie azylu a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou.

Tematické stretnutie bolo zorganizované v rámci pracovného programu Národného kontaktného bodu EMN v SR na roky 2015-2016. Národný kontaktný bod EMN v SR tvorí Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Štatistický úrad SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (Úrad v SR) vo funkcii koordinátora. Aktivity EMN na Slovensku spolufinancuje Európska únia a Ministerstvo vnútra SR.

Účastníci stretnutia

Jednou z ústredných diskutovaných tém bola aktuálna situácia týkajúca sa  obdobia Fondu pre azyl, migráciu a integráciu spolu s hodnotením prechodného "krízového obdobia" medzi týmto fondom a ukončeným Európskym utečeneckým fondom z pohľadu mimovládnych organizácií a pracovníkov Migračného úradu MV SR, ako aj riešenie praktických problémov súvisiacich s utečencami.

Prezentované a distribuované boli taktiež vybrané výstupy EMN za rok 2014, spolu s predstavením plánovaných aktivít v roku 2015.

Účastníci stretnutia

Stretnutie bolo hodnotené pozitívne najmä z hľadiska posilnenia ďalšej spolupráce medzi jednotlivými subjektmi do budúcnosti. Účastníci tiež prebrali riešenia niektorých problémov vyplývajúcich z praktickej implementácie metodík v praxi. Konštatovali pozitívne sa rozvíjajúcu spoluprácu s kolegami z Českej republiky – Správou utečeneckých zariadení MV ČR, zástupkyňa ktorej sa tiež aktívne zúčastnila na stretnutí.


 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz