Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Ujmu na zdraví, ktorá vznikla poskytnutím pomoci polícii, bude možné odškodniť až do výšky 35 000 eur

24. 06. 2009

profil hlavy pZOsobám, ktoré utrpeli ujmu na zdraví, smrť alebo chorobu považovanú za chorobu z povolania v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru, bude možné priznať jednorazové odškodnenie vo výške od 1660 do 35 000 eur. Vláda 24. júna 2009 schválila Nariadenie vlády o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou PZ.

Výška sumy bude závisieť od stupňa ujmy na zdraví a miery sťaženia spoločenského uplatnenia. Ak poškodený v súvislosti s poskytnutím pomoci Policajnému zboru zomrel, osobám odkázaným výživou na poškodeného bude možné priznať jednorazové mimoriadne odškodnenie až do výšky 35 000 eur.

Výška odškodného nebola menená od pôvodného nariadenia z roku 1992 a pre súčasnú dobu je už neadekvátna. Náklady na odškodnenie za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou PZ budú hradené z rozpočtu MV SR.

Nariadenie nadobudne účinnosť od 1. júla 2009.
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz