Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2023, pondelok
 

Útok na Ukrajinu - 24. februára uplynie rok od zjazvenia modernej tváre Európy

23. 02. 2023

ukrajina-vlajocka-ilustr

Napriek tomu, že sa pred rokom niekoľko týždňov hovorilo o možnosti ozbrojeného konfliktu zo strany Ruska smerom k Ukrajine, len málokto veril tomu, že by Rusko zaútočilo 24. februára 2022 na tak veľkú časť nášho východného suseda - Ukrajinu.  Slovensko náhle stálo pred výzvou čo najlepšie pomôcť tisíckam osôb, ktoré pred vojnou utekali do bezpečia Európskej únie a NATO. 

Enormný nápor na hraničných priechodoch, zabezpečenie núdzového ubytovania či stravy bolo absolútnou prioritou. Maximálny denný počet vstupov z Ukrajiny na Slovensko dosiahol v prvé dni vojny počet až 15 593. Denný počet vstupov k 22. 2. 2023 je pritom 1 858, čo predstavuje 7,3% priemernú vyťaženosť všetkých hraničných priechodov na štátnej hranici s Ukrajinou. 

Na hraniciach preto boli od prvého dňa posilnené kapacity hraničnej a cudzineckej polície či príslušníkov krajských riaditeľstiev Policajného zboru, na mieste vykonávali množstvo potrebných úkonov aj pracovníci okresných úradov, civilnej ochrany a hasičov. Od 24. 2. 2022 bolo na zabezpečovacie práce v súvislosti s krízou nasadených za všetky štátne zložky 1 230 721 zamestnancov/dní. 

MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE 

Významnú úlohu zohrali tiež mimovládne organizácie a práve kríza spojená s vojnou Ruska proti Ukrajine naštartovala nové procesy spolupráce a vzájomnej pomoci, ktorá je pre fungovanie občianskej spoločnosti nevyhnutná. S dobrovoľníckymi organizáciami bolo v roku 2022 podpísané memorandum o spolupráci a ministerstvom vnútra bol tiež novelizovaný zákon o dobrovoľníctve, ktorý nielen, že zlepšuje podmienky, ale tiež umožňuje MNO rozvíjať sa a skvalitňovať služby v rámci svojich pôsobností. 

Na základe dát zozbieraných Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti je zrejmé, že aktivity mimovládneho sektora pokračujú v rozličných oblastiach  súvisiacich s vojnou Ruska proti Ukrajine aj naďalej. Medzimesačný nárast zaslanej humanitárnej pomoci medzi novembrom 2022 (327,3 ton) a decembrom 2022 (1 187,1 ton) tvoril až 859,8 ton.

DOČASNÉ ÚTOČISKO 

V prvých dňoch Slovensko ako jedna z prvých krajín aktivovalo štatút dočasného útočiska, o ktoré k 22. 02. 2023 požiadalo 110 038  osôb, z toho 38 520 detí. Predregistráciu do dočasného útočiska je aj naďalej možné vykonať elektronicky, rovnako tak ako možnosť aktualizovať platnosť dokladu. K 20. 02. 2023  eviduje Migračný úrad MV SR 11 503 zánikov dočasného útočiska.  

V súčasnosti sú pre registráciu do dočasného útočiska aktívne tranzitné centrá v Michalovciach a Bratislave a tiež oddelenia cudzineckej polície v ostatných mestách na území SR. 

NÚDZOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Kapacitné hľadisko krízových plánov, ktoré mali slúžiť pre prípadné situácie, nepostačovali na rýchle zabezpečenie všetkých procesov, ktoré bolo nutné pri obrovskom návale odídencov utekajúcich pre vojnou zabezpečiť. Napriek tomu sa štátu podarilo rýchlym prispôsobením nastaviť procesy, ktoré sa po prehodnotení a zdokonalení stali súčasťou kontingenčného plánu z dielne ministerstva vnútra.

Kontingenčný plán pracuje s troma scenármi podľa počtu prichádzajúcich osôb z Ukrajiny ako aj ďalšími podstatnými faktormi a mapuje presnú cestu odídenca od prekročenia hranice, cez registráciu do dočasného útočiska, zabezpečenie prvotnej pomoci a služieb až po núdzové ubytovanie do 10 dní.

V súčasnosti sa stále v rámci spomínaného plánu nachádzame vo fáze 0. To znamená, že denný počet prichádzajúcich cez hraničné priechody s Ukrajinou je pod 5 000 a zároveň nie sú naplnené ďalšie bezpečnostné podmienky. 

HUMANITÁRNA POMOC 

Ministerstvo vnútra okrem zabezpečovania pomoci pre odídencov na území Slovenskej republiky poskytuje aj humanitárnu pomoc smerom na Ukrajinu.  

Prostredníctvom mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie bol v Haniske pri Košiciach zriadený logistický HUB, ktorý prepravil materiál  zasielaný aj inými členskými štátmi v hodnote 48 223 910 eur.

Ukrajine tak mohlo byť poskytnuté materiálno-technické vybavenie vo forme elektrocentrál, stavebného materiálu, osobných ochranných pomôcok, zdravotných pomôcok, oblečenia či hnojív.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz