Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Vláda schválila aktualizáciu Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v Slovenskej republike

19. 12. 2012

povoden-chlap-osipana

Vláda dňa 19. decembra 2012 schválila aktualizáciu Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva do roku 2013. Dôvodom na zmenu koncepcie je nedostatočné finančné zabezpečenie jej realizácie v uplynulých rokoch. Navyše, v súčasnosti je na varovanie možné využiť nové funkcionality verejných komunikačných sietí, čím sa výrazne znížia finančné náklady. 

Oproti pôvodne predpokladaným nákladom sa predpokladá úspora približne 10 miliónov eur.

Aktualizácia vychádza zo zachovania varovacej siete sirén civilnej ochrany ako hlavného prostriedku varovania, pričom signálom sirén nebude pokrytých 80 percent bezprostredne ohrozeného trvale obývaného zastavaného územia, ako bolo pôvodne plánované. Na celom území Slovenska, a teda aj na sirénami neozvučenom území, bude varovanie obyvateľstva zabezpečované aj inými prostriedkami, a to najmä využitím verejných komunikačných sietí, masovokomunikačných prostriedkov a  miestnych bezdrôtových rozhlasov obcí.

Náklady na dokončenie realizácie koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva sa predpokladajú v roku 2013 vo výške 10 miliónov eur. Plánovaná je montáž novej technológie varovacieho a vyrozumievacieho centra republiky a varovacích centier civilnej ochrany obvodných úradov v sídle kraja. Namiesto predpokladaných 900 sirén do konca roka 2013 bude vybudovaných 389 sirén v mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov. Cieľovým stavom bude, aby na trvale obývanom území bola vždy možnosť doručiť občanovi varovnú informáciu minimálne jedným technickým prostriedkom.

Jedným z doplnkových spôsobov varovania by malo byť v budúcnosti vysielanie krátkych textových varovných správ prostredníctvom verejných mobilných telekomunikačných sietí (SMS). Novú technológiu s vysokou účinnosťou predstavuje služba cell broadcasting (automatické doručovanie správ  na všetky mobilné telefóny, ktoré sú v dosahu staníc mobilných sietí na ohrozenom území). Keďže však táto služba sa v SR v súčasnosti neposkytuje a jej celoplošné zavedenie by bolo finančne nákladné, je potrebné jej zavedenie zapracovať do návrhu koncepcie varovania obyvateľstva po roku 2013.

 

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz