Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Vláda schválila kontingenčný plán pre prípad nárastu počtov osôb prichádzajúcich z vojnou postihnutých krajín

26. 10. 2022

02 - Vo VKC v hlavnom meste našlo pomoc už viac ako 6 300 Ukrajincov

Ministerstvo vnútra ako hlavný gestor zabezpečovacích prác v súvislosti s dopadmi vojenského konfliktu na území Ukrajiny sa na úrovni celej verejnej správy niekoľko mesiacov pripravovalo  na prípadnú druhú vlnu odídencov utekajúcich pred vojnou. Výsledkom je komplexný  Kontingenčný plán SR pre riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným príchodom obyvateľov Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny pre obdobie október 2022 – marec 2023, ktorý vláda schválila 26. októbra 2022.

Dokument sa zameriava na pripravenosť Slovenskej republiky a úlohy pre zefektívnenie postupov,  pričom navrhuje presný mechanizmus aktivácie plánu,  vrátane riadenia krízovej situácie pri vysokorizikovom scenári na nadchádzajúce zimné obdobie. Plán vznikal na základe informácií z Ukrajiny, vrátane diskusií s  Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov na Ukrajine.

 „Je potrebné si uvedomiť, že veľká časť vnútorne vysídlených osôb v rámci Ukrajiny sa už teraz nachádza bez jedla, tepla či elektriny, teda v takých podmienkach, ktoré budú počas zimy len veľmi ťažko znesiteľné. Slovensko, prirodzene, posiela na Ukrajinu humanitárnu pomoc, ak sa však tieto osoby rozhodnú prejsť hranicou, musíme byť pripravení. Okrem zimy tu ešte stále existuje riziko eskalácie konfliktu zo strany Ruska. Kontingenčný plán nastavuje interné procesy verejnej správy na stupeň vysoko rizikový scenár v celkovom počte 700 000 nových utečencov pri nepretržitom prekračovaní hraníc v priebehu obdobia troch mesiacov priemerne v počte približne 8 000 osôb denne. Najpravdepodobnejší scenár však hovorí o miernom navýšení prichádzajúcich oproti aktuálnym číslam v súčasnosti," vysvetlil minister vnútra Roman Mikulec.

Predstavenie kontingenčného plánu po rokovaní kabinetu

Na základe analýz Európskej komisie a konzultácií s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov sa predpokladá, že počet osôb, ktoré na Slovensku požiadajú o štatút dočasného útočiska, bude mierne vyšší ako v prvom polroku 2022, teda približne na úrovni 15 % z prichádzajúcich: predpoklad teda je  približne 100-tisíc odídencov so žiadosťou o štatút dočasného útočiska v Slovenskej republike.

Bezpečnostná a humanitárna situácia na Ukrajine je nepredvídateľná, a preto bude Sekcia krízového riadenia MV SR tento Kontingenčný plán aktualizovať a  prispôsobovať vývoju v 3-mesačných intervaloch. V súčasnosti pracuje kontingenčný plán s piatimi strategickými cieľmi. Ide napríklad o  zabezpečenie bezpečného a dôstojného vstupu a pobytu pre ukrajinských utečencov a štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR v súlade s dočasnou ochranou EÚ transponovanou do vnútroštátneho práva a ich informovanie o týchto skutočnostiach, či zabezpečenie prístupu k materiálnej, právnej, psychosociálnej a zdravotnej podpore pre odídencov," uviedla generálna riaditeľka Sekcie krízového riadenia Michaela Kaňová.

Ďalšie strategické ciele:

  • venovať zvýšenú pozornosť a ochranu osobám so špecifickými potrebami, a najviac ohrozeným sociálnym skupinám, vrátane obetí násilia,
  • zabezpečiť poskytovanie služieb v prijímacích a tranzitných zariadeniach a miestach núdzového ubytovania,
  • zabezpečiť kapacitu pre prepravu veľkého počtu odídencov s cieľom odľahčiť hraničné priechody a prestupové uzly v rámci SR.

  Fázy aktivácie kontingenčného plánu

Fázy sa odvíjajú od počtu osôb, ktoré denne prejdú hraničnými priechodmi, ale aj od vývoja situácie vo vojnových oblastiach a od klimatických podmienok:

Fáza 0 /pohotovosť/

Počet osôb prekračujúcich štátnu hranicu SR s Ukrajinou do 5 000 osôb denne v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch.

Fáza 1

Počet osôb prekračujúcich štátnu hranicu SR s Ukrajinou medzi 5 000  a 8 000 osôb denne v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch alebo na základe vyhodnotenia ostatných kritérií.

Fáza 2

Počet osôb prekračujúcich štátnu hranicu SR s Ukrajinou vyšší ako 8 000 osôb denne v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch alebo na základe vyhodnotenia ostatných kritérií.

Kontingenčný plán mapuje procesy, ktorými osoby utekajúce pred vojnovým konfliktom prechádzajú a taktiež nevyhnutnú pomoc, ktorá im je poskytnutá a to od prekročenia hraníc až po koniec núdzového ubytovania. Pri vytváraní plánu sme vychádzali zo skúseností z prvej migračnej vlny, pričom sme sa snažili o optimalizáciu a vylepšenie jednotlivých aspektov tzv. cesty odídenca," upresňuje poradca pre oblasť migračnej krízy Branislav Tichý.

Plán prichádza so spomenutými novými prvkami, ktoré súvisia s presunom niektorých služieb, či vytvorením nových infopointov na miestach kľúčových dopravných uzlov (Michalovce, Košice, Bratislava). Ide napríklad o bod/body prvého kontaktu v bezprostrednej blízkosti hraničných priechodov, kde sú poskytované poskytované základné služby, a prebieha triáž odídencov podľa ich potrieb a záujmu, či tranzitné centrá s pohotovostným ubytovaním. 

Tranzitné centrá budú slúžiť na poskytovanie komplexných služieb odídencom, ktorí sa rozhodli zostať na území SR alebo potrebujú pred ďalším tranzitom využiť niektorú so služieb /zdravotná starostlivosť, psychologická starostlivosť, žiadosť o štatút dočasného útočiska, teplá strava, materiálna humanitárna pomoc, veterinárna starostlivosť, pohotovostné ubytovanie (do 24 hodín)/. V prvej fáze bude v prevádzke Tranzitné centrum Michalovce spolu s pohotovostným ubytovaním v okolí. Vo Fáze 2 bude pridané Tranzitné centrum s rovnakou kapacitou v Humennom

Primárnou úlohou veľkokapacitných centier bude vybavovať registrácie na dočasného útočiska. Vo veľkokapacitných centrách môžu byť poskytované aj iné služby pre odídencov podľa potreby.

Systém núdzového ubytovania budú aj naďalej zabezpečovať odbory krízového riadenia okresných úradov podľa koordinácie Sekcie krízového riadenia MV SR. Do núdzového ubytovania sú odídenci rozmiestňovaní na základe pohotovosti určených okresných úradov v 48-hodinovom cykle, pričom aj naďalej platí, že núdzové ubytovanie  sa poskytuje najviac na 10 dní. Následné odídenec prechádza do strednodobého ubytovania a procesu integrácie.

 „Kontingenčný plán môže byť univerzálnym návodom pre zvládanie náporu osôb utekajúcich zo svojich domovských krajín z dôvodu rôznych druhov nebezpečenstva. Dokument je komplexný, keďže v sebe okrem jednotlivých rezortov vymedzuje aj činnosti partnerov zo samospráv a mimovládneho sektora, čím sú pokryté všetky služby a druhy pomoci, ktoré je v takýchto krízových situáciách nutné zastrešiť. Náš susedný štát je stále postihnutý vojnovým konfliktom, ktorý sám nevyprovokoval a urgentnosť pomoci sa ani pol roka od jeho vypuknutia neznížila," uzavrel minister vnútra Roman Mikulec.  

 V  dôsledku medzinárodného ozbrojeného konfliktu zostáva na Ukrajine vysídlených viac ako 6,3 milióna ľudí a odhaduje sa, že 15,7 milióna ľudí na Ukrajine naliehavo potrebuje humanitárnu pomoc.

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz