Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2024, štvrtok
 

Vláda schválila návrh na úhradu výdavkov samosprávam počas mimoriadnych situácií

23. 01. 2024

paragraf

V zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva budú obciam a mestám v pôsobnosti 14 okresných úradov refundované náklady vo výške 311 776 €, ktoré samosprávy vynaložili na vykonávanie úloh a opatrení v oblasti civilnej ochrany v priebehu rôznych mimoriadnych udalostí. Úhradu v utorok 23. januára 2023 na návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka schválil kabinet počas výjazdového rokovania v Kamenici nad Cirochou.

Tieto finančné prostriedky budú využité na pokrytie nákladov spojených s vykonanými činnosťami civilnej ochrany, vrátane záchranných prác pri problémoch s pitnou vodou, požiaroch, výbuchoch, havariách mostov, víchriciach, zosuvoch pôdy či zemetrasení.  Týka sa to samospráv v okresoch Banská Štiavnica, Brezno, Čadca, Detva, Humenné, Kežmarok, Levoča, Michalovce, Nové Zámky, Prešov, Prievidza, Stropkov, Svidník a Trnava.

V rámci záchranných prác a opatrení civilnej ochrany boli vykonávané najmä činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ale aj činnosti na odsun osôb z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou vykonaných opatrení boli aj činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí a vytvorenie podmienok na odstránenie ich následkov.

Výdavky vo výške 60 106,14 € sa týkali prvotných záchranných prác po zemetrasení na východe Slovenska. To zahŕňalo posúdenie statickej stability budov, odstránenie a odvoz poškodených konštrukcií, zabezpečenie núdzového ubytovania a iné činnosti súvisiace so záchrannými prácami v súlade s platnými právnymi predpismi.

Príslušné okresné úrady v týchto prípadoch preverovali opodstatnenosť, primeranosť a správnosť požiadaviek samospráv v súlade so zákonom o civilnej ochrane a príslušnými vyhláškami ministerstva vnútra, ktoré podrobne upravujú postupy.

 

Dôležité odkazy

Všetko o COVID 19

Verejné obstarávanie na MV SR

 

Podcast

Dôležité oznamy

Elektronický občiansky preukaz