Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Staň sa policajným kadetom!

02. 04. 2019

Novela zákona o štátnej službe priniesla  možnosť záujemcom o službu v polícii do 21 rokov stať sa policajtom - kadetom. Ide o nový druh štátnej služby, ktorá umožní už v služobnom pomere získať policajné vzdelanie mladým ľuďom bezprostredne po získaní maturity. Policajt bude kadetom počas štúdia na strednej odbornej škole Policajného zboru v trvaní 12 mesiacov. 

Po  úspešnom ukončení štúdia maturitou a zložení služobnej prísahy bude zaradený do výkonu služby priamo na policajnom  útvare.

Kadeti budú príslušníkmi  Policajného zboru už po prijatí a budú povolaní na štúdium. Dostanú uniformy s označením kadet a budú poberať mzdu.

Navštív nás na FB

Kadetom sa môže stať bezúhonný a spoľahlivý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov fyzického veku, má ukončené stredoškolské vzdelanie a písomne požiada o prijatie do služobného pomeru. Na prijatie do štátnej služby musí absolvovať  prijímacie konanie, ktorým preveríme znalosť slovenského jazyka, fyzickú  zdatnosť, ale i duševnú spôsobilosť.

Staň sa kadetom!

Prečítajte si, ako sa stať policajným kadetom

  • Kadeti získajú  komplexnú teoretickú a praktickú prípravu na jednotlivé služby v polícii, s dôrazom na kondičnú prípravu, streľbu, sebaobranu a odborné činnosti.
  • Absolvujú základný policajný výcvik a teoreticko-praktickú prípravu zo služieb poriadkovej, dopravnej, hraničnej a cudzineckej polície.
  • Získajú  základy trestného,  priestupkového a správneho práva.
  • Vo výučbe je zahrnutá aj psychológia, komunikácia a etika v policajnej práci a odborný výcvik, ako strelecká príprava, sebaobrana, kondičná príprava,  ale aj odborné prípravy, ako taktická, chemická, civilná ochrana, pátracia akcia, či topografia.

Dlhodobo sa obsadenosť v policajných radoch pohybuje  okolo 92%. Privítali by sme 100% obsadenosť, ale splniť kritéria na prijatie do policajných služieb je náročné. Vzhľadom na charakter policajného povolania nie je možné od našich požiadaviek upustiť. Aj týmto krokom sa snažíme sprístupniť policajné povolanie a doplniť neobsadené policajné miesta

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Staň sa kadetom - prečítaj si, ako na to

  • e-SLUŽBY MV SR
    Pri evidencii vozidiel môžete využívať aj elektronické služby