Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Svetový deň utečencov - 20. jún

23. 06. 2015

utecenci (1)

Aj v tomto roku sme si pripomenuli  Svetový deň utečencov, ktorý na 20. júna vyhlásilo valné zhromaždenie OSN. Tento deň je príležitosťou spomenúť si na všetkých, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojich domovov a snažia sa vytvoriť si podmienky na život v novej krajine.

Utečenci, ktorí z rôznych dôvodov museli opustiť svoj domov, sa nachádzajú aj v našej krajine. Slovensko  im v súlade s medzinárodnými požiadavkami a záväzkami poskytuje starostlivosť,  zázemie a  podáva pomocnú ruku v núdzi. Prostredníctvom Migračného úradu MV SR, ktorý za utečencov a azylovú politiku v SR zodpovedá, udelila naša krajina od svojho vzniku do apríla 2015 azyl 650 osobám a doplnkovú ochranu 645 osobám, a to  najmä z Afganistanu a Iraku.

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov zamestnanci Migračného úradu MV SR spolu s kolegami z Medzinárodnej organizácie pre migráciu a Slovenskej katolíckej charity šírili osvetu o utečencoch na Dobrom festivale v Prešove. 

Na Dobrom festivale v Prešove

V infostane a kaviarni Rádia Prešov prebiehala diskusia o utečeneckých témach.  Návštevníkov festivalu najviac zaujímali poteciálne zdravotné a bezpečnostné riziká spojené s príchodom utečencov na Slovensko, rovnako azylový systém, ktorý je v našej krajine nastavený tak, aby jeho funkčné mechanizmy prípadné riziká eliminovali. 

Na Dobrom festivale v Prešove

 So záujmom si  hostia vypočuli aj príbeh zamestnanca Slovenskej katolíckej charity, ktorý ako utečenec osobne prešiel azylovými procedúrami a náš azylový systém teda vie zhodnotiť z "druhej strany".

Obyvateľky azylového zariadenia v SR

Migračný úrad v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou v súčasnosti  na Slovensku zabezpečuje integráciu pre približne 120 osôb, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana. Týmto ľuďom pomáhame s ubytovaním, výučbou slovenského jazyka, hľadaním práce, poskytujeme im právne, psychologické, či sociálne poradenstvo. Dôraz je kladený na to, aby utečenci prevzali zodpovednosť za svoj život v novej krajine a nespoliehali sa na sociálny systém.

Učebnice pre azylantov

Utečenci nás na oplátku obohacujú svojou kultúrou a odlišným vnímaním sveta. Rozmanitosť obohacuje ľudské zmysly. Sú súčasťou každej demokratickej spoločnosti. Majú tie isté obavy, túžby a nádeje ako my. Našim cieľom je  spolu slušne žiť v pokojnom a bezpečnom svete.

V azylovom zariadení

Deň utečencov nie je len o jednom dni.  Je o dňoch, keď utečenci na Slovensku riešia stovky malých, väčších, či obrovských problémov, a potrebujú pomoc. Niekedy úplne postačí úsmev, podanie ruky alebo chápavý výraz tváre, ktorý príde v správnom okamihu.