Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Úsek kontroly dreva

Podľa zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 113/2018 Z. z.“)

  1. vykonáva dozor nad hospodárskym subjektom podľa §4 ods.3 zákona č. 113/2018 Z. z. a prepravcom,
  2. ukladá opatrenia hospodárskemu subjektu podľa §4 ods.3 zákona č. 113/2018 Z. z. a prepravcovi,
  3. rozhoduje v prvom stupni o priestupkoch a iných správnych deliktoch hospodárskeho subjektu podľa §4 ods.3 zákona č. 113/2018 Z. z. a prepravcu podľa §16 až 18 zákona č. 113/2018 Z. z.,
  4. vo vzťahu k zákonu o dreve vykonáva poradenskú činnosť a činnosti uvedené v smernici časť 12 písm. „f“ body 34 až 41.