Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Úsek nájmov a podnájmov poľnohospodárskych pozemkov

Podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  1. koná a rozhoduje o vzniku podnájomného vzťahu k určeným pozemkom,
  2. koná a rozhoduje o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku,
  3. vedie evidenciu právoplatných rozhodnutí s rozdeľovacími plánmi podľa §12a,
  4. vedie evidenciu rozhodnutí podľa §12b, navrhovateľov a doterajších náhradných pozemkov, ku ktorým vznikol podnájomný vzťah,
  5. vedie evidenciu rozhodnutí podľa §12c, navrhovateľov a doterajších náhradných pozemkov, ku ktorým vznikol podnájomný vzťah,
  6. vedie evidencie podnájomných vzťahov na základe podnájomných zmlúv podľa §12a,
  7. vedie evidenciu podnájomných vzťahov na základe rozhodnutí o vzniku podnájomného vzťahu podľa §12a, §12b, §12c,
  8. vedie evidenciu ostatných užívacích vzťahov okrem nájomných vzťahov,
  9. vedie evidenciu obvyklej výšky nájomného,
  10. zverejňuje údaje o obvyklej výške nájomného;

- obvyklá výška nájomného za rok 2022 v zmysle §1 ods.3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- obvyklá výška nájomného za rok 2021 v zmysle §1 ods.3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obvyklá výška nájomného za rok 2020 v zmysle §1 ods.3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obvyklá výška nájomného za rok 2019 v zmysle §1 ods.3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

obvyklá výška nájomného za rok 2018 v zmysle §1 ods.3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- formulár Sumárne údaje z evidencie nájomného (PDF, 430 kB)

 

§12a zákona č. 504/2003 Z. z.

- Usmernenie MPRV SR k §12a zákona č.504/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.02.2019 (PDF, 618 kB)

Vzory žiadosti:

- Žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy podľa §12a ods.1 - vlastník (RTF, 137 kB)

- Žiadosť o uzatvorenie podnájomnej zmluvy podľa §12a ods.1 - budúci obhospodarovateľ (RTF, 145 kB)

- Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa §12a ods.8 - prenajímateľ (RTF, 143 kB)

- Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa §12a ods.8 - budúci obhospodarovateľ (RTF, 151 kB)

 

§12b zákona č. 504/2003 Z. z.

- Usmernenie MPRV SR k §12b zákona č.504/2003 Z.z. v znení účinnom od 01.02.2019 (PDF, 779 kB)

Vzory žiadosti:

- Návrh na začatie konania podľa §12b ods.11 (RTF, 134 kB)

 

§12c zákona č.504/2003 Z. z.

- Usmernenie MPRV SR k §12c zákona č. 504/2003 Z. z. v znení účinnom od 01.02.2019 (PDF, 764 kB)

Vzory žiadosti:

- Návrh na začatie konania podľa §12c ods.8 (RTF, 134 kB)

- Zverejnenie informácie o začatých konaniach v zmysle ustanovenia §12c zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (PDF, 67 kB)