Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Úsek pozemkových spoločenstiev

Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

  1. vedie register pozemkových spoločenstiev
  2. vydáva výpisy z registra pozemkových spoločenstiev,
  3. rozhoduje o zápise pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev, vykonáva zápis zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev,
  4. zapisuje zrušenie spoločenstva do registra a vymazáva spoločenstvo z registra,
  5. vydáva potvrdenia o údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev,
  6. upozorňuje pozemkové spoločenstvo na porušenie povinnosti a ukladá mu povinnosť odstrániť nedostatky,
  7. vykonáva štátny dozor nad pozemkovými spoločenstvami,
  8. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
  9. vo vzťahu k problematike pozemkových spoločenstiev vykonáva poradenskú činnosť a činnosti uvedené v smernice časť 12 písm. „f“ body 34 až 41.

 

O registri pozemkových spoločenstiev

Register pozemkových spoločenstiev (PDF, 250 kB)