Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Bučany

Nariadenie prípravného konania JPÚ Bučany zo dňa 14.11.2013

Text: Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný obor na základe žiadosti spoločenstva vlastníkov pozemkov v obci Bučany, nariadil prípravné konanie jednoduchých pozemkových úprav v obci Bučany k.ú. Bučany. Úplné znenie nariadenia prípravného konania je v prílohe. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zároveň nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 04.02.2014, o 13.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Bučany. Pozvánka je v prílohe.

Nariadenie prípravného konania JPÚ Bučany zo dňa 14.11.2013 (PDF, 117 kB)

Pozvánka (PDF, 27 kB)

Rozhodnutie o povolení vykonania projektu JPÚ v k. ú. Bučany:

Rozhodnutie o povoleni vykonania projektu JPÚ v k.u. Bučany (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v obci Bučany (PDF, 2 MB)

Grafická časť (mapa pôvodného stavu) (PDF, 48 kB)

Schválenie RPS JPÚ Bučany, k. ú. Bučany:

verejná vyhláška - RPS (PDF, 794 kB)

Zverejnenie zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Bučany, k. ú. Bučany:

verejná vyhláška – VZFUÚ (PDF, 808 kB)

VZFUÚ – písomná časť (PDF, 6 MB)

VZFUÚ – grafická časť (PDF, 83 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFUÚ JPÚ Bučany, k. ú. Bučany:

Rozhodnutie o schválení VZFUÚ JPÚ Bučany, k. ú. Bučany (PDF, 4 MB)

Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov:

zverejnenie verejnych zasad (PDF, 28 kB)

ZPUNP (PDF, 130 kB)

Oznámenie platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v JPÚ Bučany:

Oznámenie platnosti ZPUNP - verejná vyhláška (PDF, 308 kB)

Zverejnenie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v obci Bučany, k. ú. Bučany:

projekt JPÚ Bučany - rozdeľovací plán (PDF, 91 kB)

Rozhodnutie o schvaleni projektu JPÚ Bučany podľa §13 ods.3 (PDF, 979 kB)

Nariadenie vykonania projektu JPÚ Bučany, k. ú. Bučany (PDF, 73 kB)

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Bučany podľa § 14 ods. 4 zák. 330_1991 Zb. (PDF, 1 MB)

Bučany II:

Nariadenie prípravného konania v k. ú. Bučany, lokalita Pri Blave (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - oznámenie o zamietnutí žiadosti  (PDF, 1 MB)