Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Bučany

Nariadenie prípravného konania JPÚ Bučany zo dňa 14.11.2013

Text: Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný obor na základe žiadosti spoločenstva vlastníkov pozemkov v obci Bučany, nariadil prípravné konanie jednoduchých pozemkových úprav v obci Bučany k.ú. Bučany. Úplné znenie nariadenia prípravného konania je v prílohe. Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor zároveň nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 04.02.2014, o 13.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Bučany. Pozvánka je v prílohe.

Nariadenie prípravného konania JPÚ Bučany zo dňa 14.11.2013 (PDF, 117 kB)

Pozvánka (PDF, 27 kB)

Rozhodnutie o povolení vykonania projektu JPÚ v k. ú. Bučany:

Rozhodnutie o povoleni vykonania projektu JPÚ v k.u. Bučany (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v obci Bučany (PDF, 2 MB)

Grafická časť (mapa pôvodného stavu) (PDF, 48 kB)

Schválenie RPS JPÚ Bučany, k. ú. Bučany:

verejná vyhláška - RPS (PDF, 794 kB)

Zverejnenie zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ Bučany, k. ú. Bučany:

verejná vyhláška – VZFUÚ (PDF, 808 kB)

VZFUÚ – písomná časť (PDF, 6 MB)

VZFUÚ – grafická časť (PDF, 83 kB)

Rozhodnutie o schválení VZFUÚ JPÚ Bučany, k. ú. Bučany:

Rozhodnutie o schválení VZFUÚ JPÚ Bučany, k. ú. Bučany (PDF, 4 MB)

Zverejnenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov:

zverejnenie verejnych zasad (PDF, 28 kB)

ZPUNP (PDF, 130 kB)

Oznámenie platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v JPÚ Bučany:

Oznámenie platnosti ZPUNP - verejná vyhláška (PDF, 308 kB)

Zverejnenie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v obci Bučany, k. ú. Bučany:

projekt JPÚ Bučany - rozdeľovací plán (PDF, 91 kB)

Rozhodnutie o schvaleni projektu JPÚ Bučany podľa §13 ods.3 (PDF, 979 kB)

Nariadenie vykonania projektu JPÚ Bučany, k. ú. Bučany (PDF, 73 kB)

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Bučany podľa § 14 ods. 4 zák. 330_1991 Zb. (PDF, 1 MB)

Bučany II:

Nariadenie prípravného konania v k. ú. Bučany, lokalita Pri Blave (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - oznámenie o zamietnutí žiadosti  (PDF, 1 MB)