Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2024, nedeľa
 

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil ďalších osem zámerov národných projektov

23. 03. 2018

Ďalších osem zámerov národných projektov má zelenú. Schválil ich Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na svojom marcovom 11. zasadnutí.

OP EVS plánuje napríklad posilniť analytické kapacity na Najvyššom súde SR, vybudovať Inštitút verejného obstarávania, ale aj prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Na posilnenie analytických kapacít na Najvyššom súde SR je vyčlenená alokácia 2,2 milióna eur, na vybudovanie Inštitútu verejného obstarávania 5,3 milióna eur a na efektívnejšie fungovanie ÚVZ SR je určených 4,1 milióna eur.

Ďalším národným projektom sa napríklad zoptimalizujú procesy na Národnom inšpektoráte práce, no tiež sa zlepšia analytické a metodické kapacity v oblasti inšpekcie práce. Na tento projekt poputuje suma 1,4 milióna eur. Iný zámer zas plánuje zlepšiť zber dát o zdravotnom stave populácie, pretože ekonomický rozvoj je podmienený práve úrovňou zdravotného stavu. Na Slovensku nemáme politiky zdravia, ktoré by zohľadňovali reálny zdravotný stav ľudí. Autorom zámeru národného projektu je Ministerstvo zdravotníctva SR a suma, ktorá je na projekt vyčlenená, predstavuje 2,6 milióna eur.

Operačný program Efektívna verejná správa má tiež v pláne zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovaných služieb zdravotníctva ako aj kvalitu fungovania Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré spravuje systém eZdravie, a to za 3,7 milióna eur. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR chce cez OP EVS implementáciou manažérstva kvality podporiť dobre fungujúcu verejnú správu na väčšine ústredných orgánov štátnej správy. Aplikácia manažérstva totiž vedie k zlepšovaniu spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán ako aj k efektívnosti, znižovaniu nákladov či k zvyšovaniu produktivity práce. Na tento projekt je alokovaných 7,6 milióna eur.

Prostredníctvom národného projektu financovaného z OP EVS chce Akadémia policajného zboru bojovať proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy na Slovensku. Cez operačný program je na projekt vyčlenená alokácia 8,7 milióna eur. Cieľom projektu je vybudovať spoluprácu medzi všetkými relevantnými aktérmi vrátane výskumného, štátneho, samosprávneho a občianskeho sektora, ako aj vzdelávať kapacity verejnej správy a robiť osvetové aktivity.

Všetky schválené zámery národných projektov nájdete na stránke OP EVS v časti Monitorovanie.