Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Aktuality


:


Oznam o zverejnení informácie SO OP ĽZ k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej stavebné práce
22. 05. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku zverejnenie informrácie k predkladaniu podrobnej fotodokumentácie zachytávajúcej priebeh stavebných prác ...

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.0
03. 05. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnilo Príručku pre prijímateľa pre PO6, verzia 7.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 04. mája 2023. Aktualizácia predmetnej...

Zverejnenie príručky pre riadenie rizík podvodov operačného programu Ľudské zdroje
01. 05. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje dňa 27...

Zverejnenie Usmernenia SO č. 11 verzia 3.0
25. 04. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu ľudské zdroje zoznamuje zverejnenie Usmernenia č. 11 verziu 3.0 týkajúcu sa využitia mechanizmu dodatočného príspevku, ktoré nadobúda účinnosť od 24. apríla 2023.  

Zverejnenie Príručky pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 2.0
29. 03. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku, že zverejnil Príručku pre prijímateľa DOP a NP pre PO5 a PO8, verzia 2.0, ktorá nadobúda účinnosť dňa 30. marca 2023....

Oznámenie o zverejnení Usmernenia SO č. 7, verzia 5 ku predkladaniu Záverečných MS v rámci PO 6 OP ĽZ
16. 01. 2023

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Usmernenia SO č. 7, veria 5.0 - Predkladanie monitorovacej správy typu záverečná v rámci výziev prioritnej osi 6 OPĽZ (ďalej len...

Oznam k Usmerneniu SO č. 11 k poskytnutiu dodatočného príspevku OP ĽZ
29. 11. 2022

Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre PO5 a PO6 aktualizovalo Usmernenie č. 11 k dodatočnému príspevku, v rámci ktorého došlo najmä k aktualizácii termínu do kedy majú prijímatelia možnosť predložiť žiadosť o povolenie vykonania zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP formou poskytnutia...

Oznam o zverejnení Usmernenia č. 11 k poskytnutiu dodatočného príspevku pre operačný program Ľudské zdroje, Prioritnú os 6
26. 10. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu ľudské zdroje oznamuje zverejnenie Usmernenia č. 11 týkajúce sa využitia mechanizmu dodatočného príspevku, ktoré nadobúda účinnosť od 26. októbra 2022. Cieľom usmernenia je v nadväznosti na...