Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2022, sobota
 

Aktuality


:


Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NP pre prioritnú os 5 OP ĽZ
19. 05. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa NP pre PO5, verzia 6.0 s účinnosťou od 20. mája 2022. Aktualizácia príručky bola...

Použitie priameho zadania v prípade zákaziek s nízkou hodnotou pre OPĽZ PO 5 a 6
17. 05. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Informácie sprostredkovateľského orgánu č. 1 k použitiu priameho zadania v prípade zákaziek s nízkou hodnotou v rámci OP ĽZ (ďalej len...

Oznam o zverejnení jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO pre programové obdobie 2014-2020
01. 04. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov/prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarana (ďalej len "jednotná...

Oznam o posune 3. hodnotiaceho kola a zároveň termínu uzavretia výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2021-2
31. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o posune 3. hodnotiaceho kola a zároveň termínu uzavretia výzvy zameranej na podporu základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) s kódom...

Oznam 10. hodnotiaceho kola, ktoré je zároveň dátumom uzavretia výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK, OPLZ-PO6-SC611-2020-1
31. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov NFP, že termín uzavretia 10. hodnotiaceho kola je zároveň termín uzavretia výzvy - 30. júna 2022 zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v...

Oznam o zverejnení termínov hodnotiacich kôl výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK a výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catchig up - Regions
02. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o zverejnení termínu 11. hodnotiaceho kola  na 29. apríla 2022 a zverejnení termínu 12. hodnotiaceho kola na 30. júna 2022 výzvy zameranej na podporu...

Oznam o zverejnení termínov ďalších hodnotiacich kôl výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode a výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry
02. 03. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán (SO) pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov NFP o zverejnení 9. hodnotiaceho kola na 29. apríla 2022 a zverejnení 10. hodnotiaceho kola na 30. júna 2022 výzvy zameranej na podporu prístupu k...

Aktualizácia príručky pre prijímateľa DOP pre prioritnú os 5 a prioritnú os 8 OP ĽZ
28. 02. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa DOP pre PO5 a PO8, verzia 6.0 s účinnosťou od 28. februára 2022. Aktualizácia príručky bola...