Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2022, štvrtok
 

Aktuality


:


Oznam o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8 – OP ĽZ
22. 08. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov o zverejnení Príručky k oprávnenosti výdavkov pre PO5 a PO8, verzia 1.0 s účinnosťou od 22. augusta 2022. Bližšie informácie môžete nájsť na našom webovom...

Oznam o zverejnení Zmeny č. 1 výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK v rámci iniciatívy Catchig up - Regions
08. 08. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 1 výzvy  zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania v rámci iniciatívy Catching up - Regions, kód...

Zverejnili sme Vzor zmluvy o poskytnutí NFP PO5aPO8 s prílohami ver. 5.0
06. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje prijímateľom zverejnenie Vzoru zmluvy o poskytnutí NFP PO5aPO8 s prílohami ver. 5.0, ktorá nadobudne účinnosť od 07. júla 2022. Bližšie...

Oznam o zverejnení Zmeny č. 6 výzvy zameranej na na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK
01. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 6 výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK, kód výzvy OPLZ-PO5a6-2020-1 a zároveň zmenu termínu 12. hodnotiaceho...

Oznam o zverejnení Zmeny č. 4 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode)
01. 07. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom Zmenu č. 4 výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 12. hodnotiaceho kola na 06. júla 2022
30. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení posunu termínu uzavretia 12. hodnotiaceho kola výzvy  zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK s kódom...

Vydanie Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 6.0 OP ĽZ
30. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje prijímateľov nenávratného finančného príspevku o zverejnení Príručky pre prijímateľa pre PO6, verzia 6.0 s účinnosťou od 01. júla 2022. Aktualizácia predmetnej príručky...

Oznam o zverejnení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola a uzavretí výzvy na 06. júla 2022
29. 06. 2022

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení posunu termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola, ktoré je zároveň aj termínom uzavretia výzvy  zameranej na podporu dobudovania inžinierskych...