Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Aktuality


:


Oznam o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov
30. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o posune uzavretia 1. a 2. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu vysporiadania majetko - právnych vzťahov k pozemkom v ...

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na prístup k pitnej vode
29. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 4. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s kódom...

Oznam o zmene č. 1 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
22. 09. 2020

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 1 výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1 zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít.  ...

Oznam o termíne 4. hodnotiaceho kola a termíne uzavretia výzvy zameranej na zlepšenie formy bývania
04. 09. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení termínu 4. hodnotiaceho kola dňom 11. septembra 2020 a termínu uzavretia výzvy na 26. februára 2021 zameranej na zlepšenie formy...

Podpora jednoduchých pozemkových úprav pomôže s vysporiadaním majetko-právnych vťahov v obciach s prítomnosťou MRK
18. 08. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 dopytovo-orientovanú výzvu s kódom OPLZ-PO5-2020-4 zameranú na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou...

Výzva zameraná na podporu vysporiadania majetko-právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK
18. 08. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 18. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu vysporiadania majetkoprávnych vzťahov k pozemkom v obciach s...

Ministerstvo vnútra pomôže obciam s procesom vysporiadania pozemkov pod rómskymi osídleniami
03. 08. 2020

Otázka vysporiadania pozemkov v osídleniach marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len "MRK") sa významne dotýka pretrvávajúceho spoločenského problému, ktorým je stav bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom pod obydliami MRK. Vysporiadanie pozemkov je jedným zo základných...

Oznam o termíne uzavretia ďalšieho - tretieho hodnotiaceho kola
10. 07. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o uzávierke 3. hodnotiaceho kola vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy