Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. december 2021, pondelok
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Výzva zameraná na vysporiadanie majetkovo-právnychv vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK OPLZ-PO5-2020-4

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 17. decembra 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. fabruára 2021

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 07. mája 2021

Uzavretie 4. hodnitaceho kola - 12. júla 2021

Výzva zameraná na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK OPLZ-PO5a6-2020-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. decembra 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 01. februára 2021

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 01. marca 2021

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 01. apríla 2021

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 10. mája 2021

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít OPLZ-PO6-SC611-2020-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 1. júna 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 17. júla 2020

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 30. septembra 2020

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 1. decembra 2020

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 19. apríla 2021

 

Výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 3. apríla 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 12. júla 2019 (PDF, 211 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 21. októbra 2019 (PDF, 250 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 11. septembra 2020

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 26. februára 2021

 

 Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 6. novembra 2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 6. marca 2019

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 28. júna 2019

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16.marca 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. júna 2020