Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

 Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 6. novembra 2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 6. marca 2019

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 28. júna 2019

 

Výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 3. apríla 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 12. júla 2019 (PDF, 211 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 21. októbra 2019 (PDF, 250 kB)