Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Zoznam schválených a neschválených ŽoNFP

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty v rámci prioritnej osi 5 OP ĽZ (PDF, 261 kB)


 

Výzva zameraná na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. januára 2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 28. februára 2022


Výzva zameraná na poskytovanie mestnych občianských poriadkových služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK - OPLZ-PO8-2021-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 13. augusta 2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 30. septembra 2021


Výzva zameraná na vysporiadanie majetkovo-právnychv vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK OPLZ-PO5-2020-4

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 17. decembra 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. fabruára 2021

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 07. mája 2021

Uzavretie 4. hodnitaceho kola - 12. júla 2021


Výzva zameraná na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK OPLZ-PO5a6-2020-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 14. decembra 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 01. februára 2021

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 01. marca 2021

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 01. apríla 2021

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 10. mája 2021

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 15. júna 2021

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola - 30. júla 2021

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola - 16. septembra 2021

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola - 17. decembra 2021

Uzavretie 10. hodnotiaceho kola - 11. marca 2022

Uzavretie 11. hodnotiaceho kola - 29. apríla 2022

Uzavretie 12. hodnotiaceho kola - 15. júla 2022

Uzavretie 13. hodnotiaceho kola - 21. júla 2022


Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít OPLZ-PO6-SC611-2020-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 1. júna 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 17. júla 2020

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 30. septembra 2020

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 1. decembra 2020

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 19. apríla 2021

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 20. septembra 2021

Uzavretie 7. hodnotiaceho kola - 1. decembra 2021

Uzavretie 8. hodnotiaceho kola - 11. marca 2022

Uzavretie 9. hodnotiaceho kola - 29. apríla 2022


Výzva na podporu dobudovania inžinierských sieti v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 21. apríla 2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. mája 2021

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 06. augusta 2021

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 22. novembra 2021

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 03. februára 2022

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 11. marca 2022


Výzva zameraná na podporu dobudovania základenej technickej infraštruktúry OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. septembra 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 28. októbra 2019


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16.marca 2020

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. júna 2020


Výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 3. apríla 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 12. júla 2019 (PDF, 211 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 21. októbra 2019 (PDF, 250 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 11. septembra 2020

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 26. februára 2021

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 24. mája 2021


Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení - OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 6. novembra 2018

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 6. marca 2019

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 28. júna 2019


Výzva na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním MOPS v obciach s prítomnosťou MRK

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 28. januára 2022

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 14. marca 2022