Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. marec 2024, sobota
 

Výzva na odborných hodnotiteľov

03. 04. 2017

loga_mpsvr+eu+oplz-01

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd - kód výzvy OPLZ-PO6-2017-1.

Bližšie informácie k výzve